Програмата за устойчиво развитие обедини всички съветници
Дата: Tuesday, December 21 @ 09:02:46 UTC
Topic: Политика


Групата общински съветници от БСП внесе за обсъждане Програма за устойчиво развитие на община Велинград за периода 2005-2007 г. В момента общината няма актуализирана стратегия и план за устойчиво развитие след 2003 г. Без тях е невъзможно да се решават редица текущи задачи, както и да се разработват проекти. Повечето общини още преди 1 година са приели стратегически програми за 2005-07 г., което показва, че Велинград значително изостава в това направление, смята зам.-председателят на Общинския съвет Михаил Алексиев. Затова съветниците от БСП предлагат програма, която да послуги за разработване на регионалния план за развитие на община Велинград (срокът за неговото приемане е февруари 2005 г.).
Програмата е обемен документ, който регламентира стратегическите и управленчески действия. Като приоритети в стратегическата рамка на икономическото развитие са посочени: 1. Повишеване конкурентноспособността на туризма и местната индустрия; 2. Развитие на местните човешки ресурси; 3. Подобраване на инфраструктурата и опазване на горите и околната среда; 4. Балансирано и устойчиво общинско развитие; 5. Развитие на земеделието и селските райони. По всеки от тези приоритети са набелязани голям брой конкретни мерки, а в хода на дискусията бяха направени редица допълнения. Д-р Дафов подари на председателя на Общинския съвет Н. Кехайов своята предизборна програма, озаглавена “Велинград - поглед напред”. Преди бяхме репликирани за тази програма, но сега се видя, че за общината трябва да се мисли дългосрочно, каза екскметът.
Програмата за устойчиво развитие бе приета с пълно единодушие от всички съветници - факт, който е изключение от практиката в този Общински съвет, но носи добро послание.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1172