РИОСВ проверява опазването на ценни растения и животни
Дата: Tuesday, August 16 @ 08:51:23 UTC
Topic:


Опазването на ценни растителни видове и защитени животни е сред приоритетните дейности на РИОСВ-Пазарджик.От инспекцията информираха, че в последните месеци е осъществен контрол върху дейността на седем билкозаготвителни пункта в Ракитово и Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.


Проверено е състоянието на осем защитени дървета на територията на ТП ДГС “Белово” и ТП ДЛС “Ракитово|”. Състоянието им е добро.
На пчелари от Велинград и село Нова махала за безвъзмездно ползване са предоставени пет електрически огради. Те предпазват пчелините от набези на кафява мечка, като по този начин се намалява антропогенния натиск върху защитения вид.
В РИОСВ-Пазарджик са получени десет сигнала за бедстващи защитени видове - млади екземпляри на бял щъркел, горска ушата сова и домашна кукумявка. Осем от птиците са изпратени за лечение и отглеждане в спасителен център, а две са освободени в подходящи места.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=11957