Магазин “Детмаг” продаден за 71 000 лева
Дата: Tuesday, December 04 @ 00:25:45 UTC
Topic: Бизнес


На 26 ноември се проведе първият търг за продажба на търговски обекти, собственост на “Хранителни и промишлени стоки” ЕООД. Общинската фирма е обявена в ликвидация и разпродава имуществото си. Първият търг започна след едночасово отлагане заради закъснение на юриста от тръжната комисия. Това поизнерви участниците, дошли да наддават само за един обект - магазин “Детмаг” в кв. Лъджене на ул. “Александър Стамболийски”. Комисията по провеждане на търга бе с председател Неделчо Томов от общинска администрация, Здравка Веселинова - ликвидатор на “ХПС” ЕООД и Венета Захариева - юрист. След преглед на документите комисията допусна до участие всички кандидати.

За магазин “Детмаг” на таен търг се състезаваха четирима кандидати: “Стил НВ - Николай Терзиев”, ЕТ “Елмис - Димитър Праматаров”, ЕТ “ДИК - Димитър Катранджиев” и “ИНКЕ - Иван Христов” ЕООД от Дупница. Началната тръжна цена за масивния магазин със застроена площ 441 кв.м. бе 53 970 лева. Най-висока бе офертата на Николай Терзиев, който при тайно наддаване предложи 71 101 лева. 67 090 лева бе офертата на Димитър Праматаров плюс дарения за персонала под формата на семейни почивки и пътни разходи (г-н Праматаров изглежда не отчете, че фирма и персонал вече на практика няма). Комисията обсъди предложенията при закрити врати. Г-н Томов обяви единодушното решение, че тъй като процедурата е таен търг, а не конкурс, ще се съпоставят единствено цените без допълнителни условия. Така за купувач на магазин “Детмаг” бе класиран на първо място “Стил НВ - Н. Терзиев” ООД. Яви се само един купувач за павилион “Топли закуски” в кв. Лъджене. “Кооперативен съюз” - Пазарджик с представител Михаил Александров закупи дървения павилион от 4 кв.м. за скромната сума от 45 лева - 5 лева над началната цена. Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=122