Ден на хората с увреждания
Дата: Tuesday, December 04 @ 00:26:45 UTC
Topic: Други


Световната общественост е определила 3 декември за ден на хората с увреждания - инвалидите. Това са хора, които с воля и упоритост се стремят към облекчаване на страданията и противопоставяне на житейските несгоди, с които се сблъскват. Не случайно е създадена световна и национална организация за защита на техните интереси и потребности.

В България това е Съюзът на инвалидите, който от 22 до 24 ноември проведе своя пети конгрес. Взеха се редица решения за подобряване на житейската участ на инвалидите. Бe приет нов устав и избрано ново ръководство. На конгреса взе участие и председателят на велинградското дружество Янко Канлиев. В България има над 30 хиляди членове на съюза, а във Велинград те са над 1000, включително незрящите и военноинвалидите. В началото на септември по искане на ръководствата на СИБ, ССБ и СВ кметът д-р Дафов ги прие и изслуша техните искания. Бяха дадени и редица обещания. Срещата бе отразена в местните медии и централния орган на съюза в. “Кураж”. В резултат на тази активност някои от обещанията се изпълниха или се изпълняват. Направиха се подходящи подстъпи за инвалидни колички и за трудно подвижни хора на тротоари и при стълбите на общината, но има още немалко да се очаква: получаване на отоплителни материали (дърва) на по-ниски цени, безплатно пътуване в градските автобуси и ползване на баните, спирка пред Клуба на инвалидите, предимства в болничните заведения и балнеологични центрове и др. Хората с увреждания във Велинград се надяват, че обществото yе прозре необходимостта от оказване на все по-осезателна помощ. Към това ни призовава и стремежът за приобщаване към Европа, където тези проблеми са решени радикално не от вчера. Това е смисълът на 3 декември - Денят на хората с увреждания. Аврам Жерев, член на УС на СИБ - Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=123