Цар Борис прерязва лентата на железницата със златни ножици
Дата: Tuesday, December 04 @ 00:37:56 UTC
Topic: Други


Съдбата на теснолинейката е проблем, който истински вълнува местната общественост. Материалът “Запазете теснолинейката” в предишния брой на вестника предизвика сериозен отзвук сред читателите. Позицията е еднозначна: железопътната линия трабвя да се съхрани на всяка цена.

В Община Велинград са решили да изпратят декларация с такова искане до Народното събрание, Министерския съвет и други важни държавни институции, съобщи заместник-кметът Ангел Топорчев. Общински съветници също ще подкрепят искането за запазване на теснолинейката с нарочна своя декларация. През седмицата в редакцията получихме и материал от кмета на с. Костандово Момчил Имамов, който също пише: “Запазете теснолинейката - тя е нужна на местния туризъм, тя е необходима за поколението на Чепинския край, тя не бива да се закрива”. В подкрепа на своите думи г-н Имамов ни е изпратил извадки от личния си архив, които ни връщат към деня, в който е освещаването на линията Чепино - Якоруда - Белица. Ето как приповдигнато и възторжено звучи един свидетелски разказ от 1939 година: “Никога чепинското гражданство и пребиваващите тук курортисти и населението от околностите няма да забравят датата 30 юли 1939 година, в който ден стана освещаването на линията Чепино - Якоруда - Белица. Още от няколко дни тукашното население знае, че на този ден ще дойдат и най-великите граждани на великото ни Отечество - Царят и Царицата. Дойде уреченият ден. Още от тъмни дори народът започна да се трупа на гарата, за да посрещне скъпите гости. Към 8.30 ч. почнаха да пристигат с автомобили и министрите, начело с министър-председателя г-н Кьосеиванов. Не след дълго време тържествено се зададе разкошно украсеният специален влак с министъра на железниците г-н Аврамов, главния директор на БДЖ, бивши министри, депутати, журналисти и фоторепортери. Пристигна и почетна рота от Пловдивския гарнизон, която зае дясната страна на перона. Край нея девойки в прекрасна национална носия с букети в ръце с нетърпение очакваха високите гости - техни величества царя и царицата. Детската духова музика непрестанно поддържаше празничното настроение. В 9.20 ч. отдалеч се чу громкото българско “Ура”. Всички почнаха да си шепнат: - Царят, царят и царицата идват! Ох, да са живи и здрави - стари жени си шепнеха и се кръстеха. Най-сетне високите гости пристигнаха. Автомобилът спря. Няколко минутно непрекъснато “Ура” процепи въздуха. Изведнъж гръмна възторженият марш “За среща” и народът отново избухна в гръмогласно “Ура”. Н.В. царят и царицата, придружени от Н.Ц.В. княз Кирил, цивилна и военнна свита, се ръкуваха поотделно с царицата и чепинският кмет Илия Джонев го приветства с една кратка, но съдържателна реч. Царят любезно му отговори. След това поздрави почетната рота и всички се отправиха и благоговейно застанаха на определените за молитва места. Свещеник Пещерски извърши водосвета. Накрая наместникът поръси лентата, царицата, княз Кирил и общо целия народ. Началникът на отделение за строежа на нови жп-линии даде отчет за приходоразхода по тая пристройка и пр., а след него Н.В. царят взе специално приготвените за целта златни ножици и тържествено произнасяйки следните думи: - Като поздравявам горещо всички труженици на нашето железопътно дело, както и населението, с чиито усилия и средства се създаде тази нова линия, обявявам железопътната линия Чепино - Якоруда - Белица за открита за редовна експлоатация. Нека тя да обслужва интересите на българския народ и бъде двигател на благородството на този хубав наш край. Бог да е на помощ - и преряза лентата. След това Н.В. царят се ръкува подред с цялото духовенство и официалните лица и се отправи към специалния влак. От всичко видяно и чуто всички останахме с отлични впечатления от проявената скромност и висока религиозност на високите гости, което направи силно впечатление на присъстващите. Мнозина слушахме да казват: “От нашия цар по-скромен и достен едва ли ще имаме. Дано Бог да го поживи”.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=131