СЕСИЕН ОБЕКТИВ 31.03
Дата: Tuesday, April 05 @ 08:36:55 UTC
Topic: Обектив


ЗАПЛАТИ След дебати в Икономическата комисия бе прието предложението заместник-председателите на Общинския съвет Махаил Алексиев и Асим Адем да получават възнаграждение в размер на 80% от възнаграждението на председателя. Сумата е около 600 лева месечно.

РАЗРЕШИТЕЛНИ Направена бе промяна в Наредба 1, според която общината вече няма да издава годишни лицензи, а разрешение за търговските обекти. Разрешенията ще са годишни, а за размера им бяха приети разценки от 2000 г.

МАГАЗИНИ Съветниците не приеха молбата от Борислава Римпева-Василева да бъде удължен договора за наем на магазина за зеленчуци на Кооперативния пазар. За отдаване на обекта под наем ще се проведе конкурс с начална цена 4039 лева годишно без ДДС. Чрез конкурс ще се наемат и магазините на автобусната спирка пред Болницата. Общината удължи договора за наем на ОББ, но ще обяви конкурс за отдаване под наем на магазина до офиса на банката.

ФИНАНСИРАНЕ Отпускат се 10 000 лева за реконструкция на ВиК мрежата в Побит камък. Ще се закупят тръби и фасонни части, а изкопните работи ще се изпълнят от работници по националната програма за заетост. Отложено бе искането за 5000 лева за изместване на електропровода в селото. Общината подкрепи проект на Драгиново за път до ромската махала. Не бяха отпуснати 800 лева за доплащане на автомобил за Грашево, тъй като е надвишена гласуваната сума. Гласувани бяха 8290 лева за проектиране на водопроводна мрежа в Крастава.

“ФАНТАЗИЯ” Общинският съвет упълномощи временния кмет Ат. Водев да води разговори с наследниците на реституирания имот в ЦДГ “Фантазия”. Досега общината е изплатила като наем на наследниците 24 000 лева и в момента се прави експертна оценка на имота. Врид кметът ще преговаря за замяна или изкупуване по пазарни цени. Крайното решение ще се вземе от съветниците.

ТРАФОПОСТОВЕ Дебатирано бе къде да се изгради трафопост за новостроящия се хотел “Рич”. Взетото преди година решение за трафопост в парка до Крамъчна баня е процедурно неосъществимо, тъй като изисква обществено обсъждане. Съветниците гласуваха трафопостът да бъде разположен в ската на улицата край канала. Одобрени бяха трафопостове в кв. Анезица и в задния двор на общината.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1358