Разкопаха улица без разрешение от общината
Дата: Tuesday, April 19 @ 16:53:43 UTC
Topic: Криминална хроника


През изтеклата седмица станахме свидетели на поредното преминаване през публична общинска собственост, без за това да е искано и дадено разрешение от Общинския съвет. Фирма “Хурани инвестмънт”, която стопанисва и мащабно ремонтира хотел “Здравец” в центъра на Велинград, започна да прокопава изкоп за полагане на тръби, за да отведе минерална вода от района на хотел “Олимп” до хотел “Здравец”. Изкопите са направени на улица “Самуил”, която минава зад болницата. Проверката на общината е показала, че фирмата има съгласувателни документи от други инстанции, но не разполага с разрешение за преминаване през улицата, която е публична общинска собственост, съобщи врид кметът Атанас Водев. Такова разрешение се гласува от местния парламент. Според главния архитект Тодор Енев само щетите, нанесени с разбиването на асфалта, костват на общината над 100 000 лева. На 12 април Ат. Водев е издал заповед, с която определя 17 април като краен срок “Хурани инвестмънт” да възстанови прокопаното от нея улично платно. Ако това не бъде сторено доброволно, ще бъде изпълнено от “Стройком”, като частната фирмата заплати стойността на извършената работа.
Драстичният случай ще стане повод проблемът с преминаването през публична общинска собственост да бъде подложен на разисквания в Общинския съвет. Съветниците ще дискутират и какви такси да събира общината за положените тръби, кабели и др. От голяма помощ ще бъде вече готовият подземен кадастър на минералните води във Велинград. Трябва да се сложи ред, не може всеки да копае, където си реши, категоричен е врид кметът.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1379