Специалисти изчислиха, че 73% от водата се пилее
Дата: Sunday, December 09 @ 22:45:06 UTC
Topic: Други


Земя, въздух и вода - това са нещата, гарантиращи на хората живот. Затова е и ежедневната борба на човечеството за опазване на природата. Водата, без която не можем, е проблем на хората не само по света, но и в нашата страна. Колко много са българските селища, които не само че плащат високи такси, но са и на режим.

Нашият град има вода и ние плащаме възможно най-ниската цена в страната. Но за да не изпаднем в положение “Вода газим, жадни ходим” като се има предвид отдавна остарялата водопреносна система на града ни, кметът на Общината д-р Дафов възлага на 17 август 2001 година на специалистите доц. д-р инж. Иван Тричков и д-р инж. Ганчо Димитров да направат нужните проверки, замервания, предложения и разработка на тема: “Определяне на загубите на вода във водопроводната мрежа на Велинград и предложения на технически решения за намаляването им.” На 22 ноември приемателна комисия на Общината под председателството на главния архитект Тодор Енев и с членове: инж. А. Хрисчева - управител на “ВКТВ” ЕООД, инж. Г. Пачалов, инж. Иван Думанов - началник отдел “ТСУСА” и Д. Филипова - началник отдел “Управление на собствеността” към Общината, както и изпълнителите на разработката доцентите Тричков и Димитров, разгледаха и приеха направената разработка без разногласия и без особени мнения. От направената разработка научаваме, че общата дължина на водопроводната мрежа на Велинград (заедно с Драгиново) е 135,7 км, а относителната загуба на вода за 1 км е 114 куб.м., което отнесено към общото подавано водно количество определя загубите на вода над 60%. Това са изчисления направени при 15% полезен нощен разход. Към тези 60% трябва да прибавим и загубите от неправилното техническо изпълнение на водопроводната мрежа през годините (преливане на резервоари, спукани камери...) - пилеенето на вода надхвърля 73%. Направените от специалистите предложения, за да спре да се пилее по водопроводната мрежа така ценната за нас вода, предвиждат употребата на обратни клапи, на регулатори, изграждането на нови водопроводи. Все неща свързани не просто с пари, а с много пари. Въпросът е може ли и до колко Общината е в състояние да се справи със собствени сили и средства и ако не какви решения ще трябва да вземе. Темата ще се обсъжда от Общинския съвет на 13 декември. В общината е постъпило предложение от Водно сдружение “Евроводкомерс къмпани” ООД - София въвъ връзка с намаляване загубите на вода, което съветниците предстои да разгледат. За нас, гражданите, е важно едно: имаме си вода, не сме на режим, цената, която плащаме е поносима и ние искаме да продължи да бъде така. Веска Божкова

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=138