СЕСИЕН ОБЕКТИВ 29.07.2020
Дата: Tuesday, August 04 @ 09:14:24 UTC
Topic:


ЗАЕМ Затрудненото финансово състояние на Община Велинград рязко се влоши заради корона вируса и икономическата криза. Общината регистрира спад на собствените приходи в сравнение с 2019 г. Наред с намалените приходи от местни данъци и такси растат разходите за противоепидемични и социални мерки. С тези аргументи кметът К. Коев предложи, а общинските съветници го упълномощиха да отправи искане до министъра на финансите за отпускане на временен безлихвен заем за сметка на централния бюджет. Размерът на заема е равен на разликата между плащанията по 3 данъка – за недвижими имоти, МПС и битови отпадъци първото шестмесечие на 2019 и 2020 г. До 30 юни 2019 г. общината е събрала от тези данъци общо 1 597 045 лева, а до 30 юни 2020 г. сумата е 1 390 622 лева. Разликата е 206 423 лева.ПРОЕКТ Общинският съвет упълномощи кмета К. Коев да подпише запис на заповед за 9 100 лева в полза на Държавен фонд „Земеделие“. С парите ще бъде обезпечено авансовото плащане по спечелен проект от ОНЧ „Св.св. Кирил и Методий-1905“ за съхраняване и развитие на местното културно наследство. По проекта е предвидено да се изработят народни носии и да бъде представена музикално-танцова постановка „Бабинден във Велинград“. Проектът се финансира чрез Местната инициативна група „Белово, Септември, Велинград“.

ИНТЕГРАЦИЯ С поредица от решения съветниците дадоха зелена светлина, за да може общината да кандидатства с проект за социално-икономическа интеграция на уязвими групи и мерки за подобряване на достъпа да образование. Финансирането до 1 590 000 лева е по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Във връзка с проекта бяха актуализирани общинската стратегия за развитие на социалните услуги и план за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход. Одобрени бяха 6 организации партньори по проекта, с които общината ще сключи споразумения за сътрудничество: детските градини „Еделвайс“ и „Фантазия“, училищата „Георги Бенковски“ и „Неофит Рилски“, сдружение „Консултантско бюро Напредък“ и „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“.

ПАРАЛЕЛКИ Одобрени бяха маломерните паралелки в общинските училища за 2020/2021 учебна година, като те се дофинансират от съответното училище. В СУ „Св.св. Кирил и Методий“ във Велинград ще има 2 маломерни параллеки, в ОУ „Христо Ботев“ – 1, в ОУ „Христо Ботев“ Абланица – 1 полудневна подготвителна група. Утвърден бе списък на 7 средищни детски градини, които са в селата Света Петка, Абланица, Биркова, Грашево, Кръстава, Пашови и СУ „Хр. Смирненски“ в Света Петка. През новата учебна година статут на защитени ще имат детските градини в Света Петка и Грашево и училищата в Абланица, Биркова, Грашево, Кръстава, Пашови и Света Петка.

АВТОБУС Общината ще предостави автобус марка „Ивеко“ за нуждите на Дневния център за пълнолетни хора с увреждания. Автобусът ще се ползва безвъзмездно за срок не повече от 10 години.

АСАНСЬОР Дадено бе съгласие за издаване на разрешително за строеж на асаньор към общинската болница „МБАЛ-Велинград“. Асансьорът ще бъде външен и ще се ползва за пациентите от отделението за лечение на Ковид-19.

ИМОТИ Определени бяха маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които общината може да отдава под наем за срок от 1 стопанска година. Годишната наемна цена е 12 лева за декар.

ВЕНДИНГ Съветниците одобриха 3 петна за поставяне на кафе-машини и 6 за вендинг автомати за храни и напитки в учебни заведения. Съветникът Александър Даскалов бе категорично против, защото се узаконяват вече сложени кафе-машини, за които се плащат много ниски наеми и това е нелоялна конкуренция. Той попита с каква съвест директорите на училища разрешават вендинг автоматите, които продават вредни за здравето на децата храни. Съветникът Емил Моллов, директор на СУ „В. Левски“, отговори, че в договорите има изрично условие да се спазва Наредбата за здравословно хранене на учениците.

ПАМЕТНА ПЛОЧА На 29 април 2020 г. в Общинския съвет е постъпила молба за поставяне на паметна плоча на д-р Йорданка Пенина на територията на Боров парк. Молбата е от сина на известната треньорка по плуване Ясен Янков. Решението бе отложено до изготвяне на общинска наредба, която да регламентира поставянето на паметници, паметни плочи и други символи, каквато се чака от години.

ВОДОПРОВОД Одобрено бе трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж „Горски пункт“ в местността Башкова чука/Разсадника“ за цеха за бутилиране на минерална вода на „Акварекс-В“ АД. Трасето е с дължина 595 метра и в решението е записано, че не засяга обработваеми площи или частни имоти. Материалите от сесията подготви Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16212