Не са виновни конете, а каруцарите
Дата: Tuesday, August 18 @ 08:52:28 UTC
Topic:


Едва ли тази снимка ви учудва. Направена е на ул. ”Тошо Стайков”, пред зеленчуковия магазин. Но можеше да бъде навсякъде из града, нали? И не става въпрос само за хигиена. Тази улица е стръмна, по нея фучат коли надолу и си представете какво може да стане, ако засилената кола на някой весел курортист от „Двореца” направи своеобразен „планинг” върху това нещо!


Не съм и аз този,който за първи път поставя този въпрос. Чел съм статии на възмутени граждани във вестник „Темпо”, като тази на г-н Георги Дишлянов през 2019 г.
Направих си труда да проуча - има ли акт на общината, регламентиращ този проблем? Някои от предишните автори бяха посочили прословутата Наредба 1. В чл.18 от нея се предвижда само глоба за чулове на каруци от 20 до 300 лева. Само че наличието на чулове (престилки) е необходимо, но не достатъчно условие. Защото всички виждаме как в подходящия момент не конят, а каруцарят прави така, че да се замърсява не чула, а улицата!
Не конете са виновни за това, което се случва. Както е известно, простотията ходи не по животните, а по хората! Виновни са каруцарите! Но тях никой не ги контролира!
Видях,че има изрична „НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”! Може би си мислите, че там е регламентиран въпроса с каруците? Лъжете се! В чл. 17 от нея е записано кратко и неясно: ”Движението на ППС с животинска тяга се извършва по утвърдена от кмета на Община Велинград инструкция, съгласно чл. 167, ал. 5 и чл. 71, ал. 1 от Закона за движение по пътищата”?!
И сега вече вие радостно потривате ръце убедени, че има такава инструкция и в нея всичко е уредено? Само че такава инструкция.....просто НЯМА! По този начин общинската наредба препраща към нормативен акт, който не съществува?!
Знам, че някъде през 2014 г. тогавашният кмет Иван Лебанов беше издал заповед, забраняваща движението на каруци през нощта, но нищо повече.
Уникална община! Уникални юристи! Но това не е за сефте, като имам предвид, че дълго време липсва нормативна база за поставяне на паметни знаци.
А всеки ден и час из града се разхождат като на парад каруци, които правят каквото си искат. И тогава възниква въпросът: като как така се случва това и какво трябва да се направи? Такова нещо не може да се случи в нито един друг известен курорт по света! Бил съм и в Синая - румънския аналог на Велинград, планински курорт в Карпатите! Чисти улици, по които не могат да припарят разни каруци!
Да, има закон за движение по пътищата и правилник за неговото приложение, но те не уреждат подробно въпроса. В множество общини има утвърдени изрични наредби, регламентиращи движение на превозни средства с животинска тяга. Ето защо задължително и спешно Общинският съвет трябва или да допълни действащата „НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО И ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”,или да разработи и приеме изрична наредба (а не инструкция). Така или иначе, цялата правна уредба за каруците трябва да се обобщи в един акт, където ясно,точно и категорично да се регламентира:
- регистрационен режим за каруците;
- строги и безкомпромисни изисквания към тях за поставяне на престилки за животински отпадъци, както и пътните превозни средства с животинска тяга да се допускат за движение, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и са изпълнени изискванията да не замърсяват уличните платна;
- поименно посочване на улиците в града, където е разрешено движението на каруците! По всички останали улици движението трябва да е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО!
- предвиждане на комплекс от строги санкции на нарушителите и контрола от страна на общината.
Ако общината продължи така да нехае към безобразията на каруците, то тогава именно тя ще влезе в ролята на каруцаря! И ще трябва да отговаря за това!
Иван Велчев

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16240