“Вельова баня” не попада сред приоритетите за ремонт
Дата: Tuesday, September 27 @ 09:02:24 UTC
Topic: Бизнес


Четвърти месец “Вельова баня” не работи. Въпросът защо и докога банята ще бъде затворена вълнува мнозина велинградчани и гости на балнеоложкия курорт Велинград. Затова с него се обърнахме към д-р Илза Попова, директор на държавната фирма, която е собственик на банята - “Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” Филиал Велинград.
“Вельова баня” бе затворена на 9 юни 2005 г. с идея да бъде основно ремонтиран покрива, обясни д-р Попова. Тогава според проекто-сметната документация за ремонта на рушащия се покрив са били нужни 30 00 лева. Тъй като сградата на “Вельова баня” е паметник на културата, е било нужно съгласуване с Националната агенция за паметниците на културата. Но докато тече съгласуването, на 5 и 6 август ни сполетяха големите наводнения. Водите на река “Луковица” заляха “Вельова баня”, за часове излязлата от коритото река потопи всичко от моста на “Марбас” до парка на банята. Пораженията върху сградата са сериозни: наводнено е ел. таблото, повредени са помпите за минерална вода, канализацията е запушена и трябва да се продуха, тъй като не е напълно проходима. Ситуацията с покрива след пороя е трагична. Комисия от “СБР-НК” филиал Велинград, общинската и областната комисия по бедствията е извършила оглед и е според изготвения протокол щетите възлизат на 81 456 лева. Протоколът е представен от Министерството на здравопазването на Постоянната комисия по бедствия и аварии, но засега няма официален отговор дали ще бъдат отпуснати пари. Съветът на директорите на държавната фирма “СБР-НК” е взел принципно решение за двата най-пострадали филиала Велинград и Момин проход. Фирмата пренасочва аварийно средства за стационара в Момин проход, където е повреден водопроводът за топла и студена вода. За Велинград “СБР-НК” дава собствени средства за ремонт на залятата помпена станция и скъсания топлопровод от кв. Чепино, който захранва с минерална вода всички хотели от “Камена” до “Абир”.
“Вельова баня” остава извън приоритетите и ще чакаме финансиране, но е наивно да смятаме, че нужните суми ще бъдат покрити стопроцентово, съобщи д-р Попова. Тя изрази увереност, че като паметник на културата с важно обществено значение целеви пари за банята ще има. Средства ще има и от застраховката на сградата, но обезщетението е в малък размер.
Д-р Попова категорично отхвърли версията, че банята е затворена и заради това, че вече няма достатъчно топла минерална вода за нея. “СБР-НК” е основен носител на разрешението за минералните води и когато се дават други разрешителни, количествата се съобразяват с нуждите на държавната фирма. Обезпечени са всички необходими количества топла минерална вода за “Вельова баня”, не е това проблемът, акцентира д-р Илза Попова.
Кога обаче ще бъде извършен наложителният ремонт и банята ще заработи остава въпрос без точен отговор. Д-р Попова не се ангажира със срокове. Очакването на парите за ремонта продължава, а успоредно с него продължават и всички неудобства и за велинградчани, и за дошлите да се лекуват в нашите бани гости.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1657