СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 20.01.2021
Дата: Tuesday, January 19 @ 09:55:47 UTC
Topic:


ДАНЪЦИ От 12 януари в община Велинград започна плащането на местните данъци за 2021 година. Срокът за ползване на 5 % отстъпка е 30 април при условие, че цялата дължима сума се внесе наведнъж.ДАРЕНИЕ Кислороден концентратор и обдишватели за мобилно оборудване, които се прилагат при оказване на първа медицинска помощ на пострадали лица, получиха като дарение жителите на община Сърница. Дарението е от „Интернешънъл Пауър Съплай”АД (IPS) и е насочено към хората от отдалечените и труднодостъпни места. Апаратурата е предоставена на местните лични лекари и екипите на спешната медицинска помощ в Сърница, а кметът на общината Неби Бозов благодари на дарителите.

СТАТИСТИКА Проведена бе анкета сред 152 обикновени домакинства и 369 лица в област Пазарджик на възраст 16-74 години за използване на информационни и комуникационни технологии през 2020 г. Резултатите показват, че 81.7% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 78.9%, като за областта е отбелязан ръст от 13.4 процентни пункта спрямо предходната година. Регистриран е и ръст от 16.4 проценти пункта в дела на лицата, които се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. През 2020 г. 55.9% от лицата в област Пазарджик използват редовно интернет. Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство, е 21.0% за областта, при 26.9% средно за страната.

ДОБРОВОЛЦИ Община Сърница набира хора за участие доброволното формирование, което ще извършва дейности по защита на населението при бедствия, аварии, пжарни и извънредни ситуации. Доброволците могат да получат повече информация в Общинска администрация, където се подават и молбите за включване във формированието.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16675