Община Ракитово спечели съдебен казус, заплетен от бившата кметица
Дата: Tuesday, February 16 @ 09:20:49 UTC
Topic:


С определение от 26 януари т.г. Върховният касационен съд обяви за нищожен запис на заповед за 44 970 лв., която е гарантирана от бившата кметица на Община Ракитово Емилия Еленкова.
Документът е издаден от „Киссик консулт“ и въз основа на него софийската фирма „Абнер Комюникейшън“ ЕООД си иска парите от гаранта община Ракитово. Определението на висшите магистрати е окончателно и не може да бъде обжалвано повече. Съдебното определение дава възможност на община Ракитово да си върне сумата от 20 000 лв., запорирана при Частен съдебен изпълнител.


Припомняме, че спечеленото дело е едно от четирите, които кметът на Община Ракитово Костадин Холянов води срещу поредица от записи на заповеди в размер на 1 168 550 лв., авалирани от предишната кметица Емилия Еленкова. По второто дело предстои съдът да се произнесе през март т.г., а по останалите две текат срокове за обжалване, обясни юрисконсултът на община Ракитово Юлия Раданова.
Още през ноември 2017 г. срещу общината бяха заведени 6 изпълнителни дела по описа на частния съдебен изпълнител Величко Апостолов. Кметът Костадин Холянов обжалва и Районен съд-Пловдив, както и Окръжен съд-Пловдив ги приеха за основателни и изпълнението по тях бе спряно. Така кметът Холянов чрез съда стопира от общинския бюджет да бъдат отклонени пари в полза на „Абнер комюникейшън“ и „Омега Гранд“ ЕООД. По този начин на община Ракитово бяха спестени близо 1 млн.160 х.лв.
Водените от сегашното ръководство на Община Ракитово дела са за 6 заповеди на записи, подписани от екскмета Емилия Еленкова. Тези заповеди касаят трите частни дружества „Киссик Консулт“, „Абнер комюникейшън“ и „Омега Гранд“. Окръжна прокуратура в Пловдив излезе със становище, че Община Ракитово чрез кмета Емилия Еленкова е станала поръчител, без да има каквото и да е правно основание и без решение на Общински съвет-Ракитово.
Реално, бившата кметица е задължила едностранно общината да заплати сумите по записите за заповед, без да има договорни отношения с тези фирми. Във връзка с това деяние срещу Емилия Еленкова е образувано досъдебно производство в Специализирана прокуратура.
Отделно, поради сключени 2 договора от Еленкова за ремонт на Градска баня - Ракитово с „КИССИК консулт“ ЕООД община Ракитово беше ответник по арбитражни дела. Поводът за образуването на двете дела са претенции от страна на ищеца „КИССИК КОНСУЛТ” ЕООД, в размер на близо 800 000 лева, по два договора за СМР както следва: „Реконструкция и основен ремонт на водопроводната, канализационната, електрическата и отоплителната инсталация на сградата на Градската баня в град Ракитово” и „Реконструкция и основен ремонт на сградата на Градската баня в град Ракитово”. Клаузите в двата договора са скандални. Според тях общината се задължава да плати на фирмата авансово 30-35 % в 40-50-дневен срок от договарянето. В противен случай й дължи всичките пари за ремонта плюс 20% за лихви и неустойки и то (!) без да се ремонтира каквото и да било.
Касае се за класическа схема за източване на общински пари чрез фиктивни договори, тъй като е установено, че за тези ремонти не са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки и договорите не са вписани в регистрите на общината, нито пък ги има заведени в деловодството. Не са издавани фактури и не са осчетоводявани разходите по количествено-стойностните сметки.
И в двата договора, които са подправени, липсват подписи на главния счетоводител, а в допълнителното заключение на техническата експертиза на документи вещото лице установява, че печатът и щемпелът, поставени под договора, не са идентични с ползваните от общината в посочения период. Общината печели посочените дела, поради политиката на кмета К.Холянов да ограничи злоупотребите, допускани през годините, до нула.
Пресцентър на Община Ракитово

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16745