СЕСИЕН ОБЕКТИВ 04.10
Дата: Tuesday, October 11 @ 09:51:33 UTC
Topic: Обектив


СТРОЙКОМ Общинският съвет даде съгласие фирма “Стройком” за закупи сметосъбирачни машини, контейнеровоз и съдове за смет на стойност 170 000 лева.

БОЛНИЦА Приет бе доклад за самоотценка на общинската болница, който е изготвен според методиката за акредитация на лечебните заведения.
ТАКСА собствениците на имоти, които в продължение на цяла календарна година не са ги обитавали или ползвали, се освобождават от заплащане на такса за битови отпадъци, решиха съветниците. За да бъдат освободени от таксата, собствениците трябва да подадат в общината молба-декларация по образец до 30 ноември на текущата година.

АРР С 5 години бяха удължени договорите между общината и Агенцията за регионално развитие (АРР) за безвъзмездно право на ползване на общинска земя за инкубатора за билки край Драгиново и на кухненския блок в СОУ “В. Левски” по проекта за екологични сладка от горски плодове.

СРЕДСТВА От фонд “Приватизация” бяха отпуснати 7200 лева за проектирането на кръгово кръстовище пред жп-гарата с изрична уговорка, че работата по важния пътен възел трябва да започне незабавно. 1500 лева бяха дадени за закупуване на ел. генератор за нуждите на общината, а 10 000 лева за 20 броя пожарни хидранти. За неотложен ремонт в ЦДГ “Дтески рай” за нуждите на Центъра за деца с увреждания бяха гласувани 7000 лева, а за работен проект за центъра - 2000 лева.

ДОГОВОРИ Съветниците решиха да бъдат удължени договорите за отдаване под наем на поредица от търговски обекти, които изтичат в края на 2005 г. Няма да се провеждат конкурси, а обектите ще се ползват до края на 2007 г., когато общината трябва да има готова стратегия за разполагането или не на метални павилиони. Обектите, чийто договори бяха удължени, са на Пазара, до Женска баня, до парк “Двореца”, в сградата на бившия ПП “В. Горанов”, кв. Каменица и др.

СОСЗ Съюзът на офицерите и сержантите от запаса (СОСЗ) ще ползва под наем за 1 година бившата си стая в страта сграда на общината. Наемната цена е 0.06 лв/кв.м., по колкото плащат за помещенията си в сградата всички политически партии и организации.

ЧЕПИНО Одобрен бе новият подробен устройствен план на кв. Чепино. Планът ще бъде обявен в Държавен вестник, след което гражданите, които имат възражения по него, могат да обжалват в Окръжния съд.

РЕГУЛАЦИИ Съветниците взеха над 10 решения за изменения на регулации в частни имоти и попълване на кадастъра с верни имотни граници. Общината даде своя земя за гробищен парк в Медени поляни.

ИМЕНУВАНЕ Не бе прието предложението площадът между улиците “Владо Черноземски” и река “Еленка” да бъде носи името “Подполковник Спас Содев”. Предложението бе от дружеството на запасните войни в кв. Каменица, но бе отхвърлено, тъй като мястото има исторически възникнало и утвърдено през вековете име “Орището”.

ЖЕНСКА БАНЯ Общинският съвет даде съгласие за ремонтни работи по покривната конструкция на Женска баня, която е пострадала при летните дъждове. Ще се ремонтира покривът на новата част на постройката.
This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1679