Равносметката на Атанас Водев: заложеното е изпълнено
Дата: Tuesday, October 11 @ 09:55:14 UTC
Topic: Политика


След 9-месечен много интензивен мандат като временен кмет на общината Атанас Водев предаде символите на кметската власт на Стоян Дулев. Няколко дни преди смяната във властта Общинска администрация изпрати врид кмета с приятелско тържество и подаръци. Няколко дни след напускането на кметския пост г-н Водев бе готов за равносметката на своето управление: - Г-н Водев, каква е личната ви равносметка за деветте месеца като врид кмета на община Велинград?
- Когато поех поста в края на 2004 г., Община Велинград беше в тежко състояние. Първо: по отношение взаимодействието между Общинския съвет и Общинска администрация в лицето на кмета - многобройни дела, оспорване на решения. Второ: казусът “Стройком”, който на практика предопредели целия сектор “Чистота и озеленяване”, компрометиран със сключването на договор между Ст. Дулев и “Беев и Беев”. Трето: въпреки твърденията на сегашния кмет Дулев, че мениджърският екип е оставил излишък от 1 200 000 лева, това е пълен абсурд. Видно от справките и годишния отчет просрочените задължения на общината в края на 2004 г. бяха около 750 000 лева. Те бяха погасени благодарение на политиката на Министерството на финансите и НСОРБ. МФ ни осигури приходно-преходен остатък от около 300 000 лева. Четвърто: проектната готовност на общината бе на практика нулева, нямаше дирекция, която ефективно да консултира, изработва, кандидатства и финализира проекти за привличане на средства. Пето: външните комуникации на община Велинград с министрества, ведомства, НПО, заинтересовани страни за съвместна работа, в това число други общини, бе близо до точката на замръзване - никакви комуникации. Шесто: по отношение на административното обслужване и оформяне на работните пространства в ОА от години не бе имало актуализация, но нарасналите административни потребности на гражданите преодпределяха нужда от промяна. Седмо: в първите 3 месеца мотивацията на служителите от ОА не бе на ниво заради споровете и липсата на яснота относно касирането на кметските избори. Това бяха предизвикателства, които следваше да бъдат преодолени с усилията на Общинския съвет и Общинската администрация.
Казусът “Стройком” е разрешен в полза на общинската фирма и съгласно решения на Общинския съвет. По отношение на средствата: справката от септември 2005 г. сочи, че бюджетът на общината е изключително добре балансиран, с нула лева просрочени задължения. Усилията бяха насочени към кандидатстване по различни бюджетни линии. Извършена бе административна реформа и община Велинград въведе съвременно софтуерно обслужване. Всичко заложено е изпълнено.
Най-голямо изпитание извън текущата работа бе сполетялото ни на два пъти природно бедствие. Успоредно с аварийно-спасителните дейности чест прави на цялата Общинска администрация, че без почивен ден, в пълен състав бе на разположение и изпълни служебните си задължения. Щетите са за милиони и целта беше и занапред трябва също да бъде да се осигури ритмичност, за да не пресъсват аварийно-спасителните и възстановителните работи. С цената на денонощна работа осигурихме над 2 милиона лева за перодоляване на щетите от наводненията. Няма друга община в България, която да завъртя сирените един час преди бедствието. Възстановено е преминаването на “Кемера”, успяхме да не допуснем епидемии. Много са пострадалите домове, но общината не може да възстанови щетите на сто процента. Важно е занапред да се осигури приемственост при преодоляване на последиците от наводненията.
- Един от мотивите, с които отказахте да се кандидатирате за кмет, бе тежката ситуация след бедствието. Но зад това не се ли крият и други мотиви, имаше ли други пречки?
- Кметската длъжност съм поел като отговорност и след решението на Общинския съвет и на Върховния съд встъпих в дложност. Имаме се за отговорен човек: обстановката бе изключително сложна, 95% от територията на общината бе поразена. Да се кандидатирам би било бягство от отговорност, щеше да се създаде вакуум в общината, да се демотивират част от служителите, нямаше да сме в състояние да оформим нужната документация, а сме на прага на зимата.
Освен това Общинска администрация трябваше да организира провеждането на изборите. Организацията и на двата тура бе много добра и заслугата е на служителите на Общинска администрация. С мен не са водени разговори и консултации от страна на политически партии или инициативни комитети. В самата организация на изборите се видя, че Общинска администрация е орган, който не бива да бъде политически експлоатиран. Това трябва да е определящо и в бъдеще.
- Натрупахте опит първо като общински съветник, а после и като общински кмет. Но вече не сте нито съветник, нито кмет. А сега накъде и как ще използвате придобития опит в общинските дела?
- Аз съм директор на Бюро по труда - Велинград в служебен отпуск, който изтича и се връщам на работа. Чувствам се част от групата съветници, застанали с лице към проблемите на общината, които в момента формират мнозинство и съм благодарен за подкрепата им. Надявам се, че съм отговорил на техните очаквания и не съм ги разочаровал. За да бъде полезен човек на града и общината, не е необходимо да бъде съветник или член на администрацията. Толкова хора, включително и журналистите, се вълнуват от проблемите и имат инициатива за разрешаването им, че се надявам с опита, който съм придобил, да бъда полезен.
- Как оценявате подписаното от Общинския съвет и кмета Дулев споразумение и какви ще са взаимоотношенията между местния парламент и кмета занапред?
- Управлението на общината следва да е подчинена на очакванията на гражданите, които по инициатива на администрацията да бъдат потвърдени с решения на Общинския съвет. Така нареченият обществен договор или платформа за управление да е в дух на разбирателство, диалог и уеднаквяване на приоритетите. Усилията трябва да бъдат и от двете страни. Това споразумение за мен има роля на първа стъпка в тази посока.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1680