„Айрмед-2008“ осъди общината за над 80 000 лева
Дата: Tuesday, March 16 @ 08:52:36 UTC
Topic:


На 10 март 2021 г. Районен съд - Велинград се произнесе по искова молба на фирма „Айрмед-2008“ ЕООД срещу Община Велинград. Искът е във връзка с извършени от фирмата строително-монтажни работи през 2015 г. по възстановявне на път за Грашево и Мечо корито и почистване на свлечени земни маси, възстановяване на пътища за Бозева, от м. Кемера до с. Абланица, за махала Магерово и др. Подписани са протоколи и фактури за извършените дейности, които не са платени. Това е едно от поредицата дела, които фирмата води срещу общината.


Община Велинград счита предявените от „Айрмед-2008“ искове за неоснователни и недоказани, защото не е сключван писмен договор между странит, а издадените заповеди от кмет на общината (по онова време Иван Лебанов) са в нарушение на Закона за обществените поръчки. Общината твърди, че не дължи плащане, тъй като не била проведена задължителната процедура по реда на ЗОП.Оспорва и количеството извършени дейности.
Съдът счита, че безспорно се установява наличие на договори за извършване на услуги с механизация, извършването на които услуги е възложено на ищеца от ответника с 3 бр. писмени заповеди и 3 бр. пртоколи за установяване на извършеното. Затова осъжда Община Велинград да заплати на „Айрмед-2008“ сумите по 3 фактури на обща стойност над 63 000 лева плюс 18 300 лева за лихви. Общината ще трябва да плати и 3451 лева съдебни разноски по делото. Решението на Районен съд - Велинград може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пазарджик.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16837