Знак на признателност от ВСС към съдия Петричев
Дата: Tuesday, March 23 @ 09:02:01 UTC
Topic:


На 19 март 2021 г. в Съдебната палата на Районен съд – Велинград се състоя церемония по връчването на „Личен почетен знак-първа степен златен“ на наследниците на удостоения посмъртно с отличието съдия Веселин Ангелов Петричев. Отличието бе връчено от представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, който от името на колегите си и лично от свое име изрази благодарност за приноса на г-н Петричев към съдебната власт и поясни, че наградата е „знак на признателност и уважение“.


Присъстваха педседателят на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова, административният ръководител на Районен съд – Велинград Лилия Терзиева – Владимирова, районни съдии.
Отличието е присъдено за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните си задължения и високи нравствени качества. Съдия Веселин Петричев има над 27 години юридически стаж в съдебната система. Заемал е длъжността „съдия“ в Районен съд – Велинград – 9 години, длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Велинград“ – 13 години и длъжността „съдия“ в Окръжен съд – Пазарджик – 2 години. Като доказан професионалист, независим и справедлив съдия, като добронамерен и толерантен човек, винаги се е ползвал с огромно уважение сред колегите си и съдебните служители. С достойното си професионално поведение и компетентност, с целенасоченост в изпълнение на служебните си задължения, съдия Веселин Петричев, безспорно допринесе за укрепване авторитета на правосъдната система, се казва в прессъобщението на Окръжен съд - Пазарджик.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16850