Предложения към „Чист Велинград”
Дата: Tuesday, March 30 @ 09:27:14 UTC
Topic:


Няма съмнение ,че създаденото гражданско обединение”Чист Велинград” е стъпка в правилната посока. Вече са налице и първите конкретни действия и резултати на обединението,за които те заслужават нашите адмирации и подкрепа. В стриктно съответствие с оповестените насоки за работа на обединението, правя следните предложения:


1. Едно от основните направления на обединението е разяснителна кампания и информираност сред гражданите – нещо, което по принцип е задължение на кмета, в съответствие с изричната „НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД”. За съжаление, това на практика отсъства в практиката на общината. И ако някой си мисли, че гражданите познават тази наредба както и закона, много се лъже. Следователно информацията трябва да иде при гражданите!
Сега е предизборна кампания и пощенските ни кутии ежедневно се пълнят с хиляди листовки, в които партиите щедро обещават „екологичен живот”?! А никой досега не си е направил труда да отпечата подобни листовки, в които да се разясняват правата и задълженията на институциите и гражданите за опазване на околната среда? Това е абсурдно, да не кажа цинично!
Ето защо предлагам, част от тази кампания да бъдат листовки, които да се раздадат на всички домакинства в града. В най-общ вид те трябва да съдържат: основните задължения на гражданите за изхвърляне на отпадъците, основни задължения на общината за управление на отпадъците, на кои телефони и емайл-адреси да се отнасят гражданите при необходимост за сигнализиране за оплаквания, нередности, за незаконни сметище, за свои предложения и т.н. Тази листовка трябва да се събере най-много от двете страни на един лист А4! Би могло тази информация да се отпечата и постави на няколко големи плаката (пана) в града!
2. Въпреки предприетите мерки, почти всеки ден в социалните мрежи излизат факти и снимки за безобразно изхвърляне на огромни количества боклуци в реките! Възниква въпросът: а къде са обещаните камери? Къде е ежедневният контрол? Къде са наказанията към тези нагли замърсители? Обществото трябва да научава за техните имена и наложени наказания! В противен случай всичко ще си продължава по старому!
3. Един от най-големите замърсители на града това е прахът по улиците! Помним как едно време всеки ден основните улици се миеха с вода. Сега това е отвреме-навреме. Има улици,които се мият най-много веднъж годишно. Наложително е да се въведе системно миене на улиците, но не на книга ,а реално! И така, както гражданите знаят кога минава колата за боклука, да знаят и кога ще се мие улицата!
4. Категорично да се постави задачата за масова ГАЗИФИКАЦИЯ на Велинград ! Преди време общината обяви за „стратегическо” отоплението с...пелети, което е смешно и което обслужва разбира се фирмите, които произвеждат пелети край града!
5. Да се постави въпроса за създаване на ОБЩИНСКА ФИРМА за сметопочистване, каквато беше преди години „Стройком”. Да се възложи на екип да подготви разчет- какви ресурси (пари, хора, техника и време) ще са необходими, за да се реализира тази цел!
6. Много граждани се оплакват,че нямат кофи (гюмове) за изхвърляне на отпадъците си! И понеже не познават разпоредбите, отиват да се молят на сметосъбиращата фирма КМД, която меко казано, не се отнася към тях много учтиво. Само че съгласно чл.3, ал.1, т.7 от цитираната по-горе kаредба, „Кметът на община Велинград....... осигурява съдове – контейнери, кофи и други на физически и юридически лица за събиране на битови и строителни отпадъци, като определя броя и местоположението на съдовете за събиране на битови отпадъци”!
Ясно, точно и категорично! КМЕТЪТ! Затова нашите жалби и искания трябва да съм КМЕТА, а не към КМД! Гражданите не се сключили договор с КМД, а с КМЕТА плащат данъци на ОБЩИНАТА! За всичко останало - с коя фирма е сключен договор и контрол върху дейността й, отговаря КМЕТЪТ! Предлагам този въпрос да бъде разгледан на едно от първите заседания на обединението и кметът да бъде ЗАДЪЛЖЕН да спазва наредбата така, както той изисква от гражданите да я спазват! Да се определи отговорник от общината за това, както и неговия телефон и емайл-адрес! Стига вече велинградчани да се молят я на „ЕКО –ТИТАН”, я на „КМД” за своите законни права!
В заключение искам да напомня,че в никакъв случай почистването на града не трябва да е само кампания, а постоянни грижи и действия! Наскоро писах за т.нар. „принцип на счупения прозорец”, т.е. ако един прозорец е счупен и никой не го поправя, минаващите покрай него решават, че на никой не му пука и никой не отговаря за нищо... Велинград повече не трябва да допуска да прилича на счупен прозорец!
Иван Велчев

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16869