ВУИ – Ракитово се утвърждава като базово училище на Софийския университет
Дата: Tuesday, April 06 @ 08:53:14 UTC
Topic:


През последните повече от пет години ВУИ „Ангел Узунов” – Ракитово се утвърждава като базово училище на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В основата на добрите взаимоотношения е ръководителят на магистърска програма „Педагогика на девиантното поведение” доц. д-р Божидара Кривирадева.


В Софийския университет Факултета по педагогика има много богата история. Но магистърската програма „Педагогика на девиантното поведение” е сравнително нова – от 2011 г. Обучението по тази програма е редовно или задочно, два или три семестъра. Някои от основните дисциплини са: управление на институциите за ресоциализация; психопатология на девиантното поведение; педагогика на ресоциализацията; методика на превантивната и корекционно-възпитателна дейност; превантивна и корекционна дейност в образователни институции; интернет и девиантно поведение; европейски системи за ресоциализация и други. Завършилите тази програма могат да намерят реализация в училища, социални институции, в системата на пробацията, в неправителствени организации от социалната област, в системата на затворите и полицията.
Един от акцентите в научната дейност на доц. д-р Кривирадева е изучаване девиациите в поведението на малолетни и непълнолетни. Затова, заедно с бъдещите магистри от университета, тя многократно посещава ВУИ – Ракитово. Студентите изучават практическия опит на педагозите от Ракитово, който е обобщен в книгите на патрона на училището Ангел Узунов „Живот без междучасия” и „Саморасляци – деца наши”. Неслучайно книгите на Узунов са отпечатани в издателството на Софийския университет. Студентите правят анкети, срещат се на живо с деца с девиантно и делинквентно поведение.
Във връзка с развитието и популяризирането на магистърската програма „Педагогика на девиантното поведение” педагози от ВУИ – Ракитово участват на 23 март 2021 г. в национална онлайн среща, организирана от Факултета по педагогика на Софийския университет. Участници в срещата са представители на: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН); професионални гимназии от Панагюрище и Пещера; Фонд за превенция на престъпността – ИГА (Пазарджик); Защитено жилище към Фондация „Звезда на надеждата”; Центрове за настаняване от семеен тип „Малката къща” и „Св. Екатерина” в София; Фондация „Конкордия – България”; Български младежки форум; много реализирали се магистри, завършили програмата.
От името на ракитовските педагози учителят по история Китен Кюлюмов обобщава конкретно предложение за актуализация на магистърската програма. То е свързано с необходимостта от увеличаване на часовете за практика.
Педагозите и учениците от ВУИ – Ракитово очакват поредното посещение в училището на доц. д-р Кривирадева и студентите от Софийския университет след отмяна на противоепидемичните мерки в страната. Базовото училище е мястото, където преподаватели и бъдещи магистри могат да срещнат педагогическата теория с практиката.
Гюлдуван Николов ХІ кл. Свилен Топчиев - учител

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16879