На първа инстанция: Частична отмяна на решението на КПКОНПИ срещу кмета на Ракит
Дата: Tuesday, April 06 @ 09:01:23 UTC
Topic:


На 1 април Административен съд - Пазарджик се произнесе по жалба на кмета на Община Ракитово Костадин Холянов срещу решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Пре юни 2020 г. КПКОНПИ образува производство срещу К. Холянов във връзка с медийни публикации и получени в комисията сигнали за извършени нарушения от кмета при провеждане на обществена поръчка за доставка на гориво. КПКОНПИ установи конфликт на интереси заради сключени от кмета К. Холянов договори за доставка на горива между Община Ракитово и фирма, свързана с неговия син Щерян Холянов.


В жалбата си К. Холянов иска отмяна на 6 пункта от решението на КПКОНПИ от 29 юли 2020 г. Първоинстанционният съд уважава жалбата частично, като отменя 4 пункта от решението на КПКОНПИ, а останалите оставя в сила.
Административен съд - Пазарджик отменя частта от решението на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на кмета на община Ракитово Костадин Холянов за това, че е подписал платежни нареждания от 13.05.2019 г., 19.07.2019 г. и 22.11.2019 г. в частен интерес на фирма, собственост на сина му Щерю Холянов. Съдът отменя и наложената на кмета на Ракитово К. Холянов глоба в размер на 5000 лв. за осъществен конфликт на интереси. Отменя и отнетата в полза на Община Ракитово от Костадин Холянов сума в размер на 289,90 лв. представляваща дневни възнаграждения за 13.05.2019, 19.07.2019 г. и 22.07.2019 г., получени от деянието, породило конфликт на интереси. Отменя се и отнета от К. Холянов в полза на държавата сума в размер на 37 157,97 лева, представляваща материална облага, реализирана от свързаното лице Щерю Холянов.
Съдът оставя в сила решението на КПКОНПИ за установен е конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов за това, че е подписал допълнително споразумение от 28.12.2018 г. към договор в частен интерес на свързаното с него лице и наложената за това глоба от 5000 лева за нарушение на чл.58 и. 2 от ЗККОНПИ.
Магистратите осъждат КПКОНПИ да заплати на кмета на Община Ракитово сумата от 1876 лв. за съдебни разноски. Решението на първата съдебна инстанция подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16886