СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 05.04.2021
Дата: Tuesday, April 06 @ 09:19:33 UTC
Topic:


НОИ От 2 април Националният осигурителен институт (НОИ) започна изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2021 г. За нейната финансова реализация са предвидени 22 103 061 лв., като се очаква около 44 000 човека да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация. Сред изпълнителите на програмата са 3 държавни болници и 1 хотел във Велинград: балнеохотел „Велинград“, „СБР-НК“ филиал Велинград, болница „Вита“ и БЛЦ „Камена“.ВАКАНЦИЯ 1 и 2 април 2021 г. бяха обявени за неучебни дни със заповед на кмета на Община Велинград Костадин Коев. Заповедта е част от въведените временни противоепидемични мерки срещу Ковид-19.

АСФАЛТИРАНЕ Три фирми са подали оферти по обществената поръчка на Община Велинград за асфалтиране на уличната мрежа. Кандидатите са „Пътстрой“ ООД, „Д2 Строй“ ЕООД и „Ай Пи Ел Строй“ ЕООД. Поръчката е за 500 000 лева.

ИНСТАЛАЦИЯ Само „Гео Бор Нова“ ЕООД е кандидат за оператор на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци във Велинград. Обявената от общината обществена поръчка за избор на изпълнител е на стойност 5 799 102 лева.

ПОЖАРИ Областният управител издаде заповед, с който определи за пожароопасен сезон времето от 1 април до 30 ноември 2021 г. В рамките на периода кметовете на общини трябва да организират доброволни формирования за гасене на пожари. Редица задължения имат директорите на държавните горски и ловни стопанства, както и членовете на сдруженията на ловците и риболовците.

СЪРНИЦА Пет фирми кандидатстваха в обществената поръчка за ремонт на залата на Младежкия дом в Сърница: „Джерамис интернешънъл“, „Проектстрой Станков“, „Гарант строй“, „Фейзал“ и „Ринек-М“. Стойността на ремонтите дейности е 105 429 лева с ДДС, финансирани от Държавен фонд „Земеделие“. Община Сърница е сключила договор със софийското дружество „Джерамис Интернешънъл“ ЕООД. Срокът за изпълнение на ремонта е 90 календарни дни.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16900