Продължава съдебният спор за над 600 000 лв. глоба
Дата: Tuesday, April 27 @ 08:47:02 UTC
Topic:


Наложената от Оперативна програма „Околна среда“ финансова корекция по договора между Община Велинград и „Балканика Технолоджи“ ДЗЗД е законосъобразна. Това реши Административен съд - Пазарджик на 21 април 2014 г. Договорът е на стойност 6 178 000 лева без ДДС и е по проекта за изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци в местността „Благовото“ край Велинград.


Както „Темпо“ вече е информирал, финансовата корекция бе наложена през март 2020 г. заради нередности в обществената поръчка, по-точно в приетата методика за оценка на офертите на кандидатите. Според Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ в качеството си на възложител на поръчката община Велингард е формулирала „неясни и неточни критерии за оценка на техническите предложения на участниците“ и така е създала предпоставки за субективизъм от страна на комисията.
Решението на ОП „Околна среда“ бе оспорено от общината и стигна до Върховния административен съд, който го върна за ново разглеждане от друг състав на Административен съд - Пазарджик с указание да установи и подложи на собствен анализ фактите във връзка с издаването на оспорения административен акт. След извършването на такъв анализ съдът в Пазарджик отново отхвърля жалбата на Община Велинград срещу наложената финансова санкция от ОП „Околна среда“ като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС, така че съдебният спор за около 617 800 лева без ДДС ще продължи.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16953