Учителската стачка от емоциите до правилата
Дата: Tuesday, December 20 @ 11:01:06 UTC
Topic: Общество и наука


През последните седмици едно от събитията, които всички следяхме и коментирахме, бе учителската стачка. За нея разговаряме с г-жа Мария Фърцова, председател на Синдиката на българските учители във Велинград, веднага след завръщането й от столицата, където участва в живата верига пред Народното събрание и в заседанието на синдикалния съвет.
Г-жа Фърцова припомня накратко хронологията на стачката. Тя започна като лидерска, с протест на председателите на СБУ по места. Областният Координационен съвет изготви график, по който от 21 ноември синдикалисти се включиха в националните митинги и прояви. Спорихме много дали стачката е навременна, признава г-жа Фърцова и отчита, че правителството е ново и коалиционно, но припомня и че предизборно обещаха, най-вече БСП, увеличение с 20%. Учителите виждат, че няма пари и точно в сферата на образованието това най-много се разбира. Защото за разлика от големите градове в нашия район има училища като това в Бирково, чиято сграда е под всякакава критика или в Абланица, където училището е чудесно, но няма деца.
Разговорът ни продължава, а г-жа Фърцова с много вълнение коментира всички въпроси, които стачката извади на дневен ред: “Реформи трябват, но ги чакаме вече 16 години. За МОН реформата като че е само да се съкрати персонал, за да си “вържат” финансите. Където няма деца, съкращенията ще станат по естествен път. Но не бива министерството да прехвърля на общините отговорността за маломерните паралелки. Приемам, че трябва да има разлика в заплащането, не е едно и също да работиш с 26 или с 6 деца. Но ще има и субективизъм, не е правилно например да са еднакви критериите за учителите в голям град и за учители в райони, където работят с голям брой ученици-роми. С бавенето на стачката настроихме общественото мнение срещу нас. Част от родителите ни упрекват за частните уроци, но от 800 учители в община Велинград дали има и 30, които да дават частни уроци? Не упреквам колегите, това е начин да оцелеят, а и който изпраща детето си, знае какви са финансовите условия. Не отричам, че има колеги, които не си гледат работата в часовете, но тук е мястото за контрол от страна на директорите!”
Председателката на СБУ - Велинград обясни и как са протекли стачните действия в нашата община. За проведената едночасова ефективна стачка, в която участваха над 250 учители от различни училища, вече писахме. Тук нямаше учители, които да правят гладна стачка. А когато се стигна до обявяване на целодневна ефективна стачка, се появиха финансови и организационни проблеми. Финансови, защото за един стачкуващ учител дневната надница никак не е маловажна. Организационни, защото за обявяване на стачка в едно училище по закон се изисква да са съгласни над 50% от служителите в него. Едва ли по случайност точно в навечерието на обявяването на стачката Регионалният инспекторат по нареждане на МОН организира проверки по училищата. Въпреки всичко 3 училища в общината бяха готови да предприемат ефективни целодневни стачни действия. Но това не стана заради чисто технически пропуски в задължителните уведомления. Стана така, че заради забавянето и изискваният по закон 7-дневен срок стачката във Велинград трябваше да бъде на 22 или 23 декември.
Морално е да подкрепим стачкуващите колеги от цялата страна, но това трябва да стане при спазване на закона - с тези думи М. Фърцова се обръща към колегите си от Велинград, когато трябва да решат дали да стачкуват. Натежава и аргументът, че не бива да развалят празниците на децата точно в дните преди Коледа. В знак на подкрепа от всички учители в общината на 12 декември са изпратени декларации до министъра на образованието Даниел Вълчев и до Комисията по образование в парламента. В декларациите се настоява да се преструктурира финансовата рамка на бюджет 2006, за да получат учителите искания процент за своя търпелив труд и старание; да се заделят средства за квалификация на учителите и да се модернизира базата на училищата. Ние подкрепяме стачката на нашите колеги, пишат велинградските учители. Сигурно има колеги, които ще ни се сърдят, че не стачкувахме ефективно, но по места трябваше нещата да се вържат законово, казва председателката на СБУ.
След живата верига пред парламента синдикалният съвет на СБУ взе няколко решения. Обсъдени са 4 варианта и в крайна сметка е гласувано да се приеме увеличението на учителските възнаграждения с 4% от януари и с 6% от юли 2006 г. плюс още едно увеличение от октомври, което не е конкретизирано. По време на съвета колеги предложиха да подарим тези 4% на правителството, но дали някой би ни благодарил и оценил този жест, пита г-жа Фърцова. Учителите от СБУ прекратяват стачката, но запазват стачна готовност - като морална подкрепа за стачкувалите и гладувалите си колеги и с настояване обещанията за ново увеличение от октомври да не останат празни приказки.
Синдикалната работа няма да спре с прекратяване на стачката. Напротив, - започват да атакуват директорите за всички нередности в училищата като спазва ли се целодневното обучение, броя на децата в градините и т.н. Ще алармират министерството и инспектората какво е отоплението в отделни училища, ще настояват за запазване и обогатяване на материалната база, за квалификация на учителите. СБУ - Велинград ще проведе и обучение на председателите на синдикатите в учебните заведения по Закона за стачките, защото освен емоции в стачката има и правила. Обучението ще бъде с юрист и вероятно ще се състои през априлската ваканция. Така че стачната готовност сред учителите наистина остава факт, въпреки “щедро” отпуснатите им десетина лева върху заплатите от 1 януари 2006 г.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1789