РИОС пуска без ОВОС
Дата: Tuesday, March 14 @ 09:59:12 UTC
Topic: Криминална хроника


Регионалната инспекция по околната среда в Пазарджик взе решение по инвестиционните предложения на две фирми, които искат да развиват дейност във Велинград. РИОС разрешава на “Беев груп” ООД да добива инертни материали от река Чепинска и на “Трансметал” да ползва площадка за отпадъци от черни и цветни метали в района на жп-гарата. И в двата случая според експертите на РИОС не е нужно по намеренията на фирмите да бъдат изготвени доклади за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
“Беев груп” ще може да добива инертни материали от участък в река “Чепинска” с обща дължина от 11 700 метра - тоест от Чепино до Драгиново. Не са включени подучастъците, които са близо до пояси с минерални води и са защитени. Фирмата няма право да изгражда съоражения до реката, а ще извозва директно пясъка от реката до собствената си база на територията на “Чепино автотранспорт”. Инспекцията разрешава на “Трансметал” площадка от 500 кв.м. на жп-гарата за изкупуване, съхранение и отпадъци от черни и цветни метали.
Двете решения на РИОС са с дата 2 март 2006 г., обявени са на таблото в Община Велинград и могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок пред Министерството на околната среда и водите или пред Пазарджишкия окръжен съд.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1911