Кметство Сърница осъди еко-министъра
Дата: Tuesday, March 28 @ 10:04:08 UTC
Topic: Криминална хроника


На 21 март 2006 г. тричленен съд на Върховния административен съд разгледа делото, повдигнато по жалба на Община Велинград и Кметство Сърница срещу издаденото от министъра на околната среда и водите разрешително на пловдивската фирма “Унимекс” ЕООД. Разрешителното е за риборазвъждане в садки и стопански риболов върху площ от 1980 декара на територията на язовир “Доспат”.
Делото тръгна по съдебните инстанции в началото на лятото на 2005 г. Преди месец кметът Стоян Дулев оттегли Община Велинград от спора. Затова ВАС трябваше първо да реши дали жалбата е процесуално допустима, ако се поддържа само от Кметство Сърница. Сърница е на територята до язовир “Доспат”, засегната е от обжалвания административен акт и затова жалбата от кмета Шукри Якубов е допустима, постановиха върховните съдии. Към тази жалба се присъедини и доспатската фирма “Салвениус-Рея Фиш”, която има приватизационен договор за рибо-стопанска дейност в пълен обем, също на територията на язовир “Доспат”.
По същността на спора ВАС отменя разрешителното на “Унимекс” ЕООД - Пловдив и осъжда министъра на околната среда и водите да заплати съдебните разноски на Кметство Сърница. Доводите на съдиите за отмяна разрешителното са, че Изпълнителната агенцията за рибовъдство и аквакултури не е извършила зониране на язовир “Доспат”. По закон агенцията е длъжна да определи зони за стопански и любителски риболов, развъждане на риба и т.н., но това не е направено и издаденото разрешително е незаконосъобразно. Другата причина е, че не са отчетени правата на “НЕК” ЕАД като стопанин на язовир “Батак”. И още: фирма “Унимекс” некоректно е информирала органите и заинтересованата общественост на Сърница за инвестиционните си намерения.
Присъдата на тричленният съдебен състав на ВАС може да бъде обжалвана пред петчленен.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1935