Какво се случва в “Хорос”?
Дата: Tuesday, April 04 @ 09:33:34 UTC
Topic: Бизнес


Какво се случва в “Хорос” - дружеството, което през 2001 г. бе създадено между общината и частни инвеститори за ремонт и довършване на Културния дом? Отговор на този въпрос се чакаше от сесията на 30 март, но бе отложен за 19 април. За тази дата бе насрочена среща между представители на общината и на собствениците за изясняване на техните намерения. В срещата ще участва и юрист. Пред съветниците бе представено становище от адвокат Иван Груйкин за правните проблеми около “Хорос”. Създаденото като ООД дружество вече е АД и 3-месечният срок, в който общината е можела да обжалва това преобразуване, е изтекъл. Според адвокат Груйкин основният проблем е разминаването между решението на Общинския съвет за създаване на дружеството и подписания след това дружествен договор. В решението изрично е посочена целта на дружеството - да обезпечава ремонта, реконструкцията и експлоатацията на Културния дом. В последвалия дружествен договор такъв текст изцяло отсъства - мажоритарните собственици в дружеството могат да извършват всякакви дейности, включително разпореждане с недвижимия имот. Ремонтът на Културния дом остава само едно пожелание на Общинския съвет, но не съществува каквото и да е задължение за “Хорос” да извършва подобни дейности.
Какъв е изходът от ситуацията? Адвокат Груйкин предлага 3 варианта: продажба на общинския дял, прекратяване на дружеството и съдебно атакуване на извършените в дружеството промени. Кой от вариантите ще бъде избран ще очакваме да стане ясно след срещата на 19 април.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1945