ВСС също даде висока оценка
Дата: Thursday, April 27 @ 08:35:23 UTC
Topic: Общество и наука


В конферентната зала на парк-хотел “Олимп” на 20 април се проведе първото за тази година изнесено заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС). Във Велинград върховният съдебен орган бе в пълен състав, не отсъстваше нито един от висшите магистрати.
Поводът заседанието да се състои точно в нашия град бе обяснен на пресконференция от проф. Воденичаров: обновената съдебна палата във Велинград да послужи като образец за изграждането на материално-техническата база на българските съдилища. Той оцени, че техническата обезпеченост на Районен съд - Велинград е на съвременно европейско ниво. Най-голямо впечатление на магистратите е направило пълното прилагане на електронно-изчислителна техника в съдебните зали, включително и за адвокатите; отличните условия за гледане на наказателни дела с осигуряването на съвещателна зала; удобствата за гражданите, които могат да получат свидетелство за съдимост в рамките на 15 минути; гаранциите за сигурността на магистратите в съдебната сграда. Проф. Воденичаров подчерта, че пречките на повечето места да няма съдебни сгради като във Велинград, са финансови. Направеното в нашия град е изцяло със средства, осигурени от Висшия съдебен съвет и особено на Апелативния съд. Неговата председателка Радка Петрова също участва в пресконференцията и каза, че за ВСС е било важно да посети Велинград, за да види как са оползотворени отпуснатите средства. Тя се присъдени към оценката, че сградата на Районен съд - Велинград е модел за съдебна палата и че тук са налице всички условия за правораздавателна дейност.
В “Олимп” ВСС заседава и по дневен ред, включващ предимно организационни въпроси. Вечерта за гостите пяха Тони Димитрова и Николина Чакърдъкова.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1981