Две нови книги за летописа и поп Методи Драгинов
Дата: Tuesday, July 11 @ 09:23:32 UTC
Topic: Култура


На 8 юли залата на Художествената галерия се оказа малка за хората дошли да се запознаят с две току-що излезли от печат книги. Първата “Извори за миналото на Чепинско”, издание на Исторически музей и Дружество за защита на Родопите с финансовата подкрепа на Община Велинград, посветена на 340 години от летописа на поп Методи Драгинов и “О, Боже! Помогни! Спаси ни!” на Аврам Жерев, също посветена на този юбилей. Срещата откри директорът на Историческия музей Снежана Велева с думите: “Извори на миналото на Чепинско” е първата книжка от една отдавна замислена историческа поредица, която ние нарекохме “Цепина”. Във фондовете на Историческия музей се съхраняват много и интересни материали, свързани с историята на Чепинския край. С тази поредица ние се надяваме да стигнем до вас, защото историята се опознава само когато е описана и предадена на поколенията.” Ст.н.с.I ст., доктор, ръководител на Ориенталския отдел при Народната библиотека “Св.св. Кирил и Методий” Стоянка Кендерова, съставител и редактор на книгата, каза: “Тази година е знаменателна за историята на Чепинския край с юбилейните чествания на 190 годишнината на най-старата църква “Света Троица” в Каменица, годишнината от смъртта на Стефан Захариев, който пръв публикува летописа на поп Методи Драгинов и 340 години от написването на летописа”. Тя изнесе изключително интересни факти като спомена, че в Османския архив на Националната библиотека се пазят над 1 милион документа, а в Истанбул над 150 милиона, свързани с България - в това число и поименен списък на мъжкото население. От тези документи,които са в основата на книгата, се вижда например, че преди насилственото помохамеданчване в нашия край (периода 1515-1516 г.) в Дорково е имало 135 християнски домакинства и 5 вдовици християнки: в Драгиново - 46 християнски домакинства и 2 вдовици християнки: в Каменица - 100 християнски домакинства и 2 вдовици християнки: в Костандово 66 християнски и 1 мюсюлманско домакинства, 1 вдовица християнка и 1 християнин соколар: в Лъджене - 100 християнски и 7 мюсюлмански доомакинства и 2 вдовици християнки: в Ракитово - 85 християнски и 6 мюсюлмански домакинства и 3 вдовици християнки и по 1 соколар-християнин и мюсюлманин: в Чепино - 50 християнски и 4 мюсюлмански домакинства и 2 вдовици християнки. Общо 582 християнски и 21 мюсюлмански домакинства и 17 вдовици християнки за Чепинско. За духовния живот на християните през този период са се грижили 13 свещеници. Тези и още много интересни данни за имената и топонимията на нашия край, отбелязяни в архивните документи в Османския архив към министър-председателя на Турция в Истанбул, цитира г-жа Стоянка Кендерова, а още повече те са в първата книга от поредица “Цепина” - “Извори за миналото на Чепинско”.
За своята книга “О,Боже! Помогни! Спаси ни!” нейният автор Аврам Жерев сподели: “Познавах летописа на поп Методи Драгинов още от ученическите си години и по моята житейска пътека той винаги е съществувал като голям българин и като голяма личност. Конкретен тласък за написването на книгата ми даде официалното честване на 340-годишния юбилей. Моята книга е един плах опит в сравнение с “Време разделно” на Антон Дончев, но аз се насочих към конкретния случай, като използвах историческите факти да напиша моята новела популярно. Тръгнах от базата на 21 документа и, използвайки моето творческо въображение, съм разказал за поп Методи Драгинов и неговото дело. Благодаря на Снежана Велева и Георги Куманов за съдействието при проучване на документите.”
Редакторът на книгата Александър Арнаудов споделя: “Преди години нашият известен поет Емануил Попдимитров преразказа в стихове летописния разказ на поп Методи Драгинов, а днес Аврам Жерев ни подарява своята повест за съдбата на този достоен наш духовник и добросъвестен летописец.”
Книгата на Аврам Жерев е на Университетското издателство “Св. Климент Охридски” и в предговора на зам.-ректорът на СУ проф. д-р Георги Бакалов четем: “Трагедията на помюсюлманчените българи е видима и днес. Прекъснали връзките си с автентичните си корени, те се чуждят сред собствените си сънародници. Затова и често са обект на пропаганда и инсинуации от чужди емисари, чиято цел е да разтроят националното единство и да създадат условия за междуетнически конфликт. За всичко това малката книга на Аврам Жерев предупреждава, тъй като прословутата ни толерантност все повече ни заличава в дебрите на народностното обезличаване, а това е фатално за коя да е нация.”
Срещата завърши с думите на Георги Пашов, че след построяването на параклиса “Св. Никола” Гено Пеев и приятели са започна изграждането на голям параклис на Елин връх - на мястото на унищожения при потурчването метох. Защото “Знаците бележат историята и ние като народ трябва да ги знаем и тачим.”
Веска БожковаThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2047