Али Хайраддин: Има политическа намеса
Дата: Tuesday, October 10 @ 09:17:19 UTC
Topic: Култура


- Г-н Хайраддин, да уточним дали Съюзът на мюсюлманите беше учреден на 10 септември във Велинград?
- Не, съюзът е учреден на 19 февруари тази година. На 10 септември в “Абир” се състоя първата работна среща след съдебната регистрация на сдружението, която е от 27 юни 2006 г. - Членуват ли в Съюза на мюсюлманите хора от Велинград и общината?
- От Велинградска община няма членове. Ние не сме следили общините, не сме искали от всяка община да има представителство, а по райони. - На първата работна среща сте отправили покани да присъстват до главния мюфтия и други висши мюсюлмански духовници, но те не са дошли. Как тълкувате тяхното отсъствие?
- Имаше покани към главния мюфтия и към председателя на Висшия мюсюлмански съвет. Няма да коментирам повече - политическа намеса. Имаше политическа намеса, за да не дойдат. Други духовници не са канени, освен районния мюфтия на Пловдив, защото срещата се прави в този район. - И той е присъствал?
- Естествено, поканен беше.
- Според регистрацията си съюзът ще бъде неправителствена организация?
- Надпартийно, нерелигиозно сдружение, което има за цел изграждане на единно религиозно пространство в България, като се зачитат правата на всички религиозни и етнически групи. - Как ще се финансирате? Членският внос е 10 лева, знаете, че има съмнения, че парите идват основно отвън и така се финансира радикален ислям?
- Първо, след като казваме, че сдужението е нерелигиозно, това е достатъчно. Встъпителнта вноска е 10 лева, а членският внос се определя от УС. Ние сме единствената организация, която си е поставила за цел никаква връзка с чужбина. Ние, мюсюлманите, самостоятелно трябва да се оправим в България. Никаква икономическа връзка с чужбина! - Ще продължат ли близките ви контакти с Обединението за ислямско развитие и култура?
- Близки контакти ще имаме с всички групи и сдружения, които по един или друг начин са факт сред мюсюлманската общност.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2094