70 опасни сгради в общината
Дата: Tuesday, October 17 @ 09:09:32 UTC
Topic: Бизнес


70 сгради на територията на община Велинград бяха включени в списъка на опасните за живота и здравето на хората обекти, който общината изготви по заповед на министър Емел Етем. Комисията от специалисти с председател главния архитект Тодор Енев приключи работата в срок и систематизира кои сгради трябва да бъдат премахнати, кои се нуждаят от конструктивно укрепване или от различни видове ремонти.
Голяма част от попадналите в списъка сгради са необитаеми, но има и такива, в които живеят и работят хора. За спешно събаряне комисията е определила “Старата милиция” на ул. “Отец Паисий”, която е реституирана на бивши акционери в БКК. До падането на първия сняг трябва да се премахне козирката на входа на Лятното кино, за която има огромна опасност да падне и да нарани някого, тъй като там често минават хора и играят деца. Трябва да се разрушат като опасни и кинокабините в района на бившето Лятно кино, където в момента цари пълна разруха. Заради наличието на много наследници от години, въпреки направените предписания, стои опасната сграда на стария Родопски пансион, която е и паметник на културата. Комисията не е проверявала продадения от общината Закрит плувен басейн, за който се знае, че има проблеми с конструкцията на покрива, но не се знае кой е негов собственик в момента. Спешни ремонтни дейности трябва да бъдат извършени в редица обществени сгради като ЦДГ “Радост” и Диетичния стол в кв. Каменица, собственост на Министерството на здравеопазването чрез търговското дружество “СБР-НК” - филиал Велинград. Бързи ремонти се налагат в още редица частни сгради не само във Велинград, а и по селата, които крият опасности за своите обитатели.
Изготвянето на списъка обаче изобщо не решава основния проблем, който е финансов. По закон държавата е прехвърлила върху общините отговорността, но в техните бюджети няма пари нито за укрепване на сгради, нито за разрушаване на опасни такива.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2105