Сесиен обектив 26,10
Дата: Tuesday, October 31 @ 08:48:42 UTC
Topic: Обектив


ЧЕРПЕНЕ Голямо черпене падна на сесията на 26 октомври. Първо за Димитровден почерпиха съветниците Димитър Касапски и Димитър Гаджев. След заседанието черпиха съветниците от ДПС по случай празника Шекер Байрям.

СТРАТЕГИЯ Сформирана бе работна група, която ще изработи стратегия за развитие на социалните услуги, предоставяни за общността в община Велинград в периода 2006-2013 г. В групата са включени 16 специалисти от различни области на социалната политика и гражданския сектор.

БОБЪР Общината получи 27 548 лева от имуществени санкции и 4 278 лева от лихви, събрани от РИОСВ-Пазарджик. Общата сума от 31 826 лева трябва целенасочено да се оползотвори за опазване на околната среда. Общинският съвет реши с парите “Стройком” да закупи съдове за смет тип “Бобър” за селата от общината, където няма организирано сметосъбиране.

ПРОГРАМА Група от 7 съветници и служители на администрацията ще разработи Стратегическа програма за развитието на образованието в община Велинград за срок от 5 години. Към нея ще бъдат сформирани екипи от училищата и детските градини. Програмата ще се обсъжда през февруари 2007 г.

ГРЪНЧАРИЦА Съветниците върнаха за доработване искането да бъдат изградени устои на мост на р. Грънчарица до Кръстава и да се монтира метален мост. В момента там има дървен мост, но е нужно първо да се направи проект и да се изчисли колко ще струва. След това местният парламент ще умува откъде да се намерят парите.

МВЕЦ Отново, както и през януари 2006 г., бе отказано съгласуване на трасето за изграждане на МВЕЦ “Кимера-1” по искане на “Певал” ООД. Фирмата иска от общината право на преминаване през общинския път Абланица - Велинград, но с 8 гласа за, 6 против и 10 въздържали се съветниците го отхвърлиха.

ТЕРМИНАЛ Приета бе схемата за поставяне на рекламно-информационен терминал за туристически услуги, предложен от фирма “Ферател”. Определена е площ от 2.25 кв.м. на кръстовището пред църквата в Лъджене.

СТОЛЕТНИЦА В деня, когато Общинският съвет щеше да гласува отпускането на 600 лева помощ за столетницата Невена Малинова, жената си отиде от този свят. Съветниците решиха със сумата да бъде подпомогнато погребението и направата на на паметник.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2129