ГЛЕДНИ ТОЧКИ с Димитрина Късева: Дойде ли време за кредитен рейтинг на общината?
Дата: Wednesday, March 21 @ 14:48:30 UTC
Topic: Бизнес


Боряна Белухова, банкер и общински съветник:
Изборите ще изместят темата на заден план
Кредитният рейтинг дава яснота на всяка една финансираща институция, каквата в случая е и банката, за способността на една община да плаща своите задължения. Според информацията, която имам, той е предимство и пред различните програми и проекти на Европейския съюз: ако две общини са с еднакви показатели по един и същ проект, то предимство ще има тази, разполагаща с кредитен рейтинг. От тази гледна точка за общината е плюс да притежава такъв. Но в момента община Велинград не е съвсем подготвена за старта на подобна процедура. Предвид липсата на ясна политика и инвестиционна програма на общината мисля, че не сега е моментът за изготвянето на кредитен ретйтинг. По-важно е местната администрация ясно и публично да определи и оповести своите икономически и социални намерения, преди да пристъпи към изготвянето на кредитен рейтинг. Иначе рискуваме при изготвянето на такъв външна и независима институция да ни покаже пропуски и проблеми, които явно местното ръководство не иска да признае. В същото време сме в навечерие и на избори. Това може би означава, че тази тема ще остане на заден план заради наличието на други приоритети.
Христо Михайловски, изпълнителен директор на Българска агенция по кредитен рейтинг:
Слабите общини не правят кредитен рейтинг
Новите условия, поставени от програмите на Европейския съюз, ще изискват така нареченото мостово финансиране. Именно за осигуряването на такова една община би имала предимство, ако разполага с кредитен рейтинг. По различни показатели този анализ дава яснота за стабилността и за качеството на управление и в същото време сравнява тези показатели с данните на други общини. Кредитният рейтинг дава възможност на общината да види къде са нейните силни и слаби страни и посоките на развитие. Положителното при издаването на кредитен рейтинг е, че той автоматично се подновява след изтичането на едногодишния му срок. Това е стимул за местното управление да работи по-добре, за да може да запази или да повиши дадените в анализа показатели. Ако те се влошат, а кредитният рейтинг е вид публичен процес, на съответния ръководен екип няма да му е приятно всички да разберат, че работа не е била на ниво. Кредитният рейтинг е вид заявка на всяко едно общинско управление да работи по-ефектично и качествено. Поради тази прична до момента такъв се поръчва предимно от стабилни и добре работещи общини. Слабите общини не правят кредитен ретинг.

Кредитният рейтинг – липсващият коректив
За изготвянето на кредитен рейтинг на общината се заговори още преди няколко месеца. Идеята за първи път бе дадена в рамките на общинската сесия от д-р Цветан Дафов. Но по нея към момента не се забелязва особено движение.
Предвид мненията на специлисите, стартирането на подобна процедура може да даде реална картина на финансовото състояние на общината. Невероятно ще бъде, ако независим анализ покаже, че общината е финансово стабилна и може да бъде качествен партньор при кредитиране или мостово финасиране на проекти. Но на фона на постояните изявления, че парите все не стигат, високата кредитна оценка за Велинград е малко вероятна. По думите на специалистите кредитен рейтинг поръчват проспериращите и стабилни общини. За съжалание нашата община не е нито в едната, нито в другата категория. Но ако проблемите и пропуските във финансовите дела на общината бъдат официално маркирани от независима институция, то това би могло да предизика спад на постояното напрежение между изпълнителната и законодателната власт и намаляване на неефективното прехвърляне на ангажименти и отговорности между двете страни. Така изготвянето на кредитен рейтинг би могло да изпълни ролята не само на коректив, от какъвто финансовата политика на общината има несъмнена нужда, а и да определи пътя за развитие на общината.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2214