Ще има ли Велинград първият регионален Природонаучен музей?
Дата: Monday, February 04 @ 21:41:05 UTC
Topic: Култура


Над 25 велинградчани откликнаха на идеята, подета от инж. Цветко Кънчев за създаване на Природонаучен музей в нашия град. Първата разширена среща се проведе на 31 януари в заседателната зала на общината. Сред инициаторите са почти всички директори от системата на държавните лесничейства, местни експерти от Регионалното управление на горите в Пазарджик, директорът и преподаватели в ТГС “Христо Ботев”, членове на Дружеството за защита на природата, на Центъра за бизнес и информация, на Литературния клуб и др. Присъстваха още кметът на общината д-р Цветан Дафов и общински съветници.

Г-н Кънчев подробно изложи идеята за създаване на Природонаучен музей точно във Велинград - община, в която горският фонд заема 83% от територията; където растат 465 от известните в България 760 лечебни растения и билки; където се срещат 33 вида защитени растения и където съчетанието от гори и минерални извори определя развитието на града като курорт, а всеки курорт се нуждае от повече атракции. Инж. Кънчев описа бъдещите 4 раздела на музея, в който ще бъдат представени растенията, животните, геологията и насекомите в Чепинската котловина. Велинградският Природнаучен музей има шанса да бъде първият регионален музей (а не музейна сбирка) в страната. Най-болният и първостепенен проблем за музей е осигуряването на помещение, за което се разчита да помогне общината. Ако не се осигури помещение, няма да има музей, смята г-н Кънчев. Другият проблем е финансирането, което ще се търси чрез спечелване на проект, чрез помощ от общината, местни бизнесмени, Министерството на околната среда.
Кметът д-р Дафов приветства идеята за музея, но предложи възможности тя да бъде съчетана с вече задвижени проекти на общината. Той разясни новия проект за Етноботаническа градина (виж карето) и припомни, че се очаква финансиране по проекта за Етнографски музей на открито в Чепино. Според д-р Дафов може да се мисли в посока на обединяване на тези идеи. Той пое ангажимент да внесе пред Общинския съвет предложение за даване на подходящо общинско помещение за Природонаучен музей, ако такова бъде посочено и одобрено от инициаторите. Кметът обаче подчерта, че общината не може да помогне с пряко финансиране. Прозвучаха много изказвания, всички в подкрепа на бъдещия музей. Много полезно бе мнението на г-жа Анета Шопова, дългогодишен музеен работник. Според нея идеята е съблазнителна, но не е лесно изпълнима. Причините: във Велинград няма подходяща сграда за музей; трябва да се осигурят фондохранилища, отговарящи на специфични условия; много трудна е самата процедура по откриване на нов музей. Г-жа Шопова предложи към идеята да бъде приобщена и община Ракитово, защото палеонтологичното находище до Дорково би могло да бъде една от най-интересните атракции на музея.
Инициаторите решиха да не регистрират ново сдружение, а работата по създаването на музея да се движи от Дружеството за защита на природата. Избрана бе работна група, в която влизат Гено Пеев, Стефан Шулев, Муса Ходжа, Никола Мирчев, Любка Байлова и Павел Нешев. Заедно с Цветко Кънчев те ще продължат трудно, но полезно за Велинград начинание.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=235