Регистрираме търговска марка тук, важи в цялата ЕО
Дата: Tuesday, June 19 @ 15:54:55 UTC
Topic: Бизнес


На 15 юни в гранд-хотел “Абир” във Велинград се проведе семинар на Патентното ведомство на България и Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар на ЕС. Експерти от двете институции, представители на полиция, прокуратура, общини и бизнеса обсъждаха темата “Закрила на Марката и дизайна на Общността”. “Като цяло българският бизнес осъзнава нуждата от защита на собствената марка. Заявителската активност през последните години върви само нагоре”, каза за в. “Темпо” д-р инж. Добринка Добрева, която е директор на дирекция “Марки и географски означения” в Патентното ведомство.
Цената за регистрация на собствена търговска марка в България в момента е около 500 лева, които са заплащат на два пъти. В сравнение със страните от ЕС тази цена е в пъти по-ниска, а в същото време с присъединяването ни към ЕС регистрираната у нас търговска марка е валидна за цялата територия на Европейската общност. Така наречената “Марка на Общността” е единна по своята същност и нейният притежател има изключително право, чрез което може да забрани на трети лица да използват знака в своята търговска или производствена дейност. Парите, инвестирани в регистрацията на марката, при правилна стратегия се връщат многократно, а чрез реклама на марката се извличат и допълнителни печалби, обясни г-жа Добрева. По отношение на присъстващите на българския пазар голям брой чужди търговски марки тя смята, че в наш интерес е не да ги елиминираме, а да ги достигнем в условията на стимулираща конкуренция. По време на семинара бе подробно представена нормативната уредба за Марка и Дизайн на Общността.
В семинара взеха участие прокурори и полицаи, тъй като нарушенията във връзка с използването на търговски марки не са рядкост, а действията и санкциите са в ръцете на правоохранителните органи. Те разгледаха конфликтите между националните права и правата върху марки и дизайни на Общността и как те се решават от европейските съдилища. Интересно е, че като юридически лица общините също могат да регистрират своя марка - например фестивал, културно събитие и подобни. Но самото наименование “Велинград” според специалистите е географско название и не би трябвало да се ползва като търговска марка.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2378