Градим име на център за профилактика и лечение на остеопороза
Дата: Monday, April 22 @ 20:30:11 UTC
Topic: Други


От 18 до 20 април във Велинград се събраха водещите български специалисти в областта на лечението на остеопорозата (заболяване, което разрушава костите и води до значими медикосоциални проблеми). Поводът бе научно-практическа среща, чийто домакин бе “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” ЕАД, филиал Велинград (бившата СКК). Велинград бе предварително избран заради съществуващите тук база и традиции, към които наскоро се прибави новооткритото отделение за физикална терапия и рехабилитация на метаболитните заболявания.
Срещата бе под патронажа на министъра на здравеопазването, директора на “СБР-НК”, ректора на Медицински университет - Пловдив и кмета на Велинград д-р Цветан Дафов, който лично откри форума. Сред многобройните участници с научни титли бе доц. Анна-Мария Борисова, която е президент на Лигата за профилактика на остеопоразата и е призната за номер едно в областта на лечението на тази болест. Изнесени бяха над 15 научни доклада и съобщения от проф. Ангелов, доц. Маринкев, доц. Христов, доц. Едрева, проф. Шейтанов, проф. Ставрев, доц. Малинова и др.
Сред изнесените научни съобщения бе и това на д-р Илза Попова и д-р Таня Беличенова от “СБР-НК” - Велинград на тема “Възможности за физиопрофилактика в курорта Велинград”. Като основа за доклада са послужили резултатите от лечението на близо 200 пациенти в новото отделение за метаболитни заболявания. Показан е добрият ефект от физиопрофилактиката и възможностите за лечение на остеопорозата във Велинград. Научното съобщение ще позволи да се популяризира работата на местното отделение за лечение на метаболитни заболявания, надява се д-р Беличенова.
Научната среща протече с оживени дискусии и приключи с приемането на резолюция, в която е набелязано бъдещото поведение в борбата с коварната болест. Общата оценка на специалистите за срещата е много висока.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=332