Рекорден брой спрени и оспорени решения
Дата: Tuesday, October 07 @ 08:43:06 UTC
Topic: Криминална хроника


Редовната септемврийска сесия на Общински съвет - Велинград удари рекорд по броя на спрените и оспорени решения. С дата 30 септември областният управител Георги Петърнейчев върна за ново обсъждане 4 решения.
Първото е за освобождаването на досегашния управител на общинската фирма “Стройком” Иван Бояджиев. Според областния управител решението е непълно, немотивирано и незаконосъобразно. Второто спряно решение е за избора на Борис Станудин за врид управител на “Стройком”. Тъй като в решението не е определено възнаграждението на новия управител, каквото е изискването на закона, областният управител го счита за незаконосъобразно.
Още преди оспорването от страна на областния управител обаче председателят на Общинския съвет Мустафа Джамбаз е подписал договор за управление с г-н Станудин, той е заел поста и по информация от г-н Джамбаз е вписан като управител в съда. От своя страна Васка Колчагова - общински съветник от ЗНС и заместник-управител на “Стройком” и досегашният управител Иван Бояджиев са изпратили до г-н Джамбаз уведомително писмо. Те настояват, че легитимен управител на общинската фирма е г-н Бояджиев и че може да се стигне до искане за прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет.
Г-н Петърнейчев връща и решението за освобождаване на управителя на “Спортни имоти и пазари” Атанаска Хрисчева. Той напомня на съветниците, че трудовото правоотношение на управителите на общински предприятия може да бъде прекратявано само от работодателя. В случая работодател е кметът, а не Общинският съвет. Според чл. 55 от Закона за общинската собственост назначаването на директори на общински предприятия също се извършва от кмета, а не от Общинския съвет. Това е основание областният управител да върне решението, с което мнозинството съветници избраха за директор на “Спортни имоти и пазари” Анна Кондарева.
Двете решения за ръководния пост в “СИП” са оспорени и от кмета Иван Лебанов с жалба до Пазарджишкия административен съд. Заради наличието на жалбата смяна на управителя на “СИП” не е направена. На 3 октомври съдът постанови, че оставя жалбата без движение.
През седмицата в Общинския съвет е постъпило и оспорване на решението, с което съветниците дадоха съгласие за възстановяване на масивната сграда на ресторант “Чевермето” до Плажа. Искането за отмяна на решението е от Борис Голомехов и групата саветници от Зелена България.
За в. “Темпо” г-н Джамбаз съобщи, че ще насрочи извънредна сесия, на която оспорените решения ще бъдат препотвърдени с гласовете на мнозинството.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3405