По новия закон за конфликт на интереси: Общинският съвет не създаде комисия в ср
Дата: Tuesday, January 20 @ 14:55:38 UTC
Topic:


От 1 януари 2009 г. влязоха в сила разпоредбите на новия Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Да 31 януари 2008 г. Общински съвет - Велинград трябваше да определи уомисия, която ще извършва проверка на подаваните по закона декларации. Такава комисия обаче не бе създадена в указания от закона срок. Очаква се местният парламент да изпълни това си задължение през януари. Новият закон изисква всяко лице, заемащо публична длъжност, да декларира и обяви частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на служебните му задължения. До 31 януари 2009 г. декларации за конфликт на интереси трябва да подадат кметът на общината, заместник-кметовете и общинските съветници. Глобата за неподадена в срок декларация е от 1000 до 3000 лева. В декларациите си лицата, заемащи публични длъжности, ще обявяват информация за своето участие в търговски дружества, управителни съвети, фирми и ЕТ; задължения над 5000 лева и към кои кредитори са; договори с юридически лица; свързани лица и др. Възоснова на данните от декларациите комиисията, която Общинският съвет трябва да създаде, ще проверява дали в конкретни случаи е налице конфликт на интереси. Законът постановява, че хората на публични длъжности нямат право при изпълнение на задълженията си да гласуват или да оказват влияние в частен интерес. ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3642