Територия “TERRA ВESSICA” обедини Ракитово и Батак
Дата: Tuesday, June 01 @ 08:36:57 UTC
Topic:


“Заедно имаме бъдеще - вярваме в успеха” - това е девизът на Територия “Terra Bessika - Батак и Ракитово”, които работят заедно по подхода ЛИДЕР - част от общата селскостопанска политика на ЕС, насочена към устойчиво развитие в селските райони в икономически, социален и екологичен аспект.


Първите информационни срещи в Ракитово и Батак се проведоха през февруари тази година по две теми: същност и принципи на подхода ЛИДЕР и основни стъпки за прилагането му на територията на двете общини. Идеята е на екскмета Ангел Говедарски, подкрепена от общинските съветви, бизнес-сектора и обществеността на общините.
Проектът за подготовката на територията в рамките на под-мярка 431-2 на Програмата за развитие на селските райони ще премине през три етапа:
- първи етап с продължителност 3 месеца (януари - март 2010 г.) е свързан с подготовката за ефективно реализиране на проекта;
- втори етап (от 4-ти до 12-ти месец) се характеризира с реално постигнати резултати по информираността и въвличане на заинтересованите страни в процеса на работа, планиране и стратегия за местно развитие и по създаване на МИГ (местна инициативна група);
- третият етап (от 13-ти до 20-ти месец) е насочен към подготовка на местните общности и групи за разработване на проекти по Стратегията за местно развитие, с които да се кандидатства веднага, след като тя бъде ободрена и финансирана от Министерството на земеделието.
На 28 май в Ракитово се проведе нулевата сесия на форума “Конкурентноспособно териториално развитие”, посветена на подготовка и информиране за учредяване на териториален форум. Присъстваха представители на бизнеса, сдруженията “Суткя” и “Развитие” от Ракитово и от неправителствения сектор в Батак.
Г-н Крум Георгиев, зам.-кмет на община Ракитово и координатор на проекта, откри форума, а г-жа Мариана Бракалова формулира неговите задачи: информиране за стъпките за планиране на Стратегия за местно развитие, създаване на механизми за публично-частно партньорство, учредяване на МИГ и определяне на представители на основните заинтересовани страни за включване в бъдещите сесии на териториалния форум.
Наименованието, логото и девизът на територия “Terra Bessica” бяха представени от Свилен Топчиев.Избраната тема ще даде възможност за се представи богатата история на селищата от двете общини, като се започне от времето на тракийското племе беси, населявали този край, през падането на крепостта Цепина, Априлското въстание и неговия символ - църквата в Батак и се стигне до символа на територията от най-ново време - курорта Цигов чарк.
Крум Георгиев и Г. Керелов разказаха за опита на две територии и две МИГ в Австрия и Германия, с който са се запознали при учебно пътуване. Задачите, свързани с разработването на стратегията, бяха набелязани от Росица Джамбазова. На форума бяха планирани и следващите стъпки от общата работа - идентифициране на допълнителни участници и график на сесиите.
Невена Павлова

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5098