На явен търг дадоха над 170 хиляди за ресторант “България”
Дата: Tuesday, September 17 @ 16:21:51 UTC
Topic: Бизнес


С явен търг на 11 септември Община Велинград продаде ресторанта, закусвалнята, 1/2 от избените помещения и прилежащ терен на хотел “България” в центъра на кв. Чепино. Този обект се продава под една или друга форма и процедура от зората на демократичните промени и със сигурност може да бие всички рекорди по бавна приватизация във Велинград.

Интересът към продажбата този път беше голям - шест кандидати купиха тръжна документация за участие в наддаването. Изненадващо обаче на търга се явиха само трима: пловдивската фирма “Път инженеринг” ЕООД, Тони Цветков от София и Александър Гагов от Велинград.
Комисията за явния търг бе с председател заместник-кмета Ангел Топорчев и членове Ек. Каферинова, Н. Вецов, Ас. Адем, Д. Аршинков, Д. Филипова и адвокат Сн. Славова. Г-н Топорчев се похвали, че това е първият търг, който се провежда по новия закон за приватизация. Обаче си пролича, че от години Община Велинград не е провеждала явен търг: комисията дълго обсъжда документите на участниците, после обяви почивка и след час и половина забавяне започна наддаването. Председателят на комисията Анг. Топорчев сюрпризира неприятно участниците като определи стъпка за наддаване от 15 000 лева (по закон стъпката е от 1 до 10% от цената). Кандидат-купувачите се опитаха да опонират, че сумата е стряскащо голяма, но комисията бе непреклонна. Същинско наддаване нямаше - президентът на “Път инженеринг” Недялко Бекиров вдигна цената с една стъпка, притиснат от заканата на комисията, че ако няма наддаване, тримата кандидати ще загубят депозитите си от 15 000 лева. Г-н Цветков се възпротиви, че ако няма наддаване, комисията трябва да предложи обекта по началната тръжна цена, но адвокат Славова не се съгласи с него. Крайната продажна цена на ресторант и закусвалня “България” стигна сериозната сума от 171 800 лева. Ако сделката се осъществи, парите ще постъпят в сметката по приватизация. Финансиране от тази сметка се чака по редица решения на Общинския съвет. Ако останат пари след изпълнение на тези решения, ще ги насочим към инфраструктурата - асфалтиране на улици и осветление, каза кметът д-р Дафов.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=510