Поръчката за парковете се обжалва, КЗК не спира процедурата
Дата: Tuesday, June 08 @ 08:58:55 UTC
Topic:


Голямата обществена поръчка за ремонт и облагородяване на парковете във Велинград се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Три от участвалите в процедурата фирми - “Алфатекс-Л” ЕАД, Обединение “Паркове Велинград” и “Софстрой” АД не са съгласни с извършеното от комисията класиране, което поставя на първо място сдружение “Еко-Велинград”. КЗК все още не се е произнесла с решение по жалбите.


В жалбата си от 12 май 2010 г. “Софстрой” АД иска КЗК да наложи и временна мярка “спиране на процедурата”. От своя страна Община Велинград настоява пред КЗК, че забавянето на поръчката ще се отрази неблагоприятно върху туризма и има реална опасност да не получим финансиране от Оперативна програма “Регионално развитие”, по която е спечелен проектът за парковете с обща стойност около 7 200 000 лева. Крайният срок за усвояване на тези средства е 21 октомври 2011 г., затова според общината спирането на процедурата ще донесе вреди. Комисията за защита на конкуренцията реши да се даде приоритет на обществената нужда и не уважи искането на “Софстрой” за спиране на процедурата.
В КЗК е постъпила жалба и по другата обществена поръчка, свързана със същия проект за парковете. “План Инвест” обжалва решението на общината по процедурата за избор на строителен надзор. Очаква се как ще се произнесе КЗК.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5132