ОБРАТНА ВРЪЗКА: Как се плаща глоба с 50% повече и без право на обжалване
Дата: Tuesday, June 15 @ 09:29:45 UTC
Topic:


Накратко ще разкажем един “частен случай”. Действието се развива на 6 юни, неделя, пазарен ден. Всеки велинградчанин знае каква е ситуацията с паркирането в близост до Кооперативния пазар - на теория там има синя зона, но на практика в неделя по обед граничи с невъзможното да откриеш “законно” място за паркиране. Велинградчанинът Иван Бойкинов намира място и паркира в близост до бензиностанцията на “Петрол”, като част от автомобила е върху зелена площ. Установявайки нарушението, служители на общинското предприятие “Спортни имоти и пазари” му налагат глоба от 30 лева. Без да спестява крайно критичното си мнение за велинградския вариант на синята зона, пакирането около Пазара и работата на “СИП”, г-н Бойкинов си плаща глобата.


Дотук казус няма - има нарушение, има наказание, има платена глоба и случаят би трябвало да е приключен. Но една справка с приетата през 2008 г. от Общинския съвет Наредба за организация и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград показва друго. Служителите на “СИП” налагат глоба от 30 лева, като в официалното известие за глоба е записано “на основание на чл. 40, ал. 2” от наредбата. Обаче в таблицата за глобите в наредбата срещу чл. 40, ал. 2 е записано, че глобата е 20 лева. Излиза, че глобеният гражданин е платил с 50% повече, отколкото се изисква по общинската наредба! В този “частен случай” се касае за разлика от 10 лева, но 50% завишение не са малко.
Потърсихме мнението на г-жа Атанаска Хрисчева, управител на “Спортни имоти и пазари”. Тя обясни, че по наредбата глобата за паркиране върху зелени площи е 30 лева - тя трябва да бъде наложена по друг член и алинея и основанието да бъде вписано във формуляра за глоба. Според издалият фиша Никола Минков, контрол “Паркиране” в направление “Синя зона”, Общинският съвет трябва да направи промени в наредбата, включително в чл. 40 и такива ще бъдат предложени от “СИП” още за сесията в края на този месец.
Според глобеният Ив. Бойкинов не трябва вината да се прехвърля върху общинската наредба - в нея има член, по който са можели да го глобят конкретно за паркиране върху зелена площ, но от “СИП” не са доогледали собствената си документация.
Разглежданият “частен случай” задава още една въпросителна. Според червените известия, които “СИП” лепи на стъклата на автомибилите за нарушение, е записано, че глобата не подлежи на обжалване. Това се прави по аналогия с глобите на КАТ до 50 лева, които не могат да се обжалват. Общинското предприятие “СИП” обаче не е КАТ и въпреки че има правомощия, делегирани от кмета на община Велинград по изпълнение на наредбата, може много да се спори дали това изравнява законово актовете на двете институции и просто “по аналогия” и тези на “СИП” да не могат да се обжалват. Все пак в Закона за движение по пътищата е записано, че службите по контрол за спазване правилата за движение се определят от министъра на вътрешните работи и същите налагат предвидените в закона наказания.
Стегнат в менгемето между наредби и закони, гражданинът е в парадоксална и патова ситуация - плаща с 50% повече, но не може да обжалва. Единственият балсам за неговия оправдан гняв е, че някога в бъдещето Общинският съвет можело да направи промени в наредбата... Крайно недостатъчен лек, ако човек преброи десетките и стотици неправилно паркирани автомобили в центъра на Велинград или личните коли на общинари в пешеходната зона пред общинската сграда. Ако “СИП” надлежно, с цялата строгост на наредбата събираше глобите, то трябваше да е предприятието с най-големи приходи в цялата общинска икономика. Да, но съвсем не е така - синята зона отчита загуби, а събраните от глоби пари не успяват да превърнат финансовите минуси в плюсове.
В духа на парадокса да те глобят с повече, но да не ти дават право да обжалваш, можем да предложим още едно “успокоение”: още по-лошо би било, ако в случай на неправилно паркиране или друго нарушение гражданинът бъде глобен и от КАТ, и от “СИП” и то все със суми, които не подлежали на обжалване. Засега оставяме подобна вероятност в графата “черен хумор”. Но остава въпросът защо гражданинът да няма защита срещу това едно общинско предприятие да му взима по-високи глоби?
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5163