Музеят става самостоятелно юридическо лице
Дата: Tuesday, June 29 @ 09:03:00 UTC
Topic:


От 1 юли 2010 г. Исторически музей - Велинград ще има статут на самостоятелно юридическо лице, собствен БУЛСТАТ и печат. Общинският съвет гласува решението, за да бъдат изпълнени изискванията на Закона за културното наследство.


Към момента голяма част от общинските музеи в България нямат такъв статут и се управляват като единици в структурата на общината, без да имат самостоятелност. Тъй като това нарушава разпоредбите на няколко закона, през февруари Министерството на културата определи срок от 6 месеца, в който общинските съвети да преразгледат статута на музеите.
С новия си статут Историческият музей ще може да определя самостоятелно своите задачи и структура и да управлява ресурсите, предоставени от общината и държавата. Музеят ще е на бюджетна издръжка ккато второстепен разпоредител с бюджетни кредити и със самостоятелни сметки. Ще може да извършва и допълнителни дейности, свързани с основната, като допълнителните средства ще остават за музея.
С решението си Общинският съвет предостави за безвъзмездно управление на музея няколко сгради, които са общинска собственост: сградата на Историческия музей в Каменица, къща “Ката Калпазанова” и фондохранилища.
Материалите от сесията подготви Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5208