СЕСИЕН ОБЕКТИВ 29.06.10
Дата: Tuesday, June 29 @ 09:07:08 UTC
Topic: Обектив


ЗВАНИЕ Без никакви коментари в залата и с 21 гласа “за” съветниците приеха предложението волейболистът Димо Тонев да бъде удостоен със званието “Почтен гражданин на Велинград”. Единствено съветникът Борис Костов гласува “въздържал се”. Не бе съобщено кога ще е церемонията по връчване на званието.ДЕЦА Комисията за закрила на детето представи отчет за работата си през периода юни 2009 - юни 2010 г. и програма за следващата година. Двата документа бяха гласувани от Общинския съвет без забележки и допълнения.

НАРКОТИЦИ След последните изменения в закона Общинският съвет по наркотични вещества ще има статут на комисия. Приета бе общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2010 - 2011 г.

ЦЕНТРОВЕ Капацитетът на Дневния център за деца с увреждания бе намален от 35 на 24 бройки. Причината е, че заради кризата в момента не може да бъде разкрит планираният филиал в Сърница. От 1 януари 2011 г. се увеличават местата в Дневния център за възрастни хора - от 35 на 40 човека и в Центъра за обществена подкрепа - от 24 на 36 човека.

ОСПОЗ Съветниците отпуснаха 25 190 лева по договор от април 2009 г. за финансиране на обекти по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” (ОСПОЗ), по която общината работи съвместно с Бюрото по труда. Парите трябва да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи.

ПОЩИ Общината предоставя за ползване 10 свои помещения във Велинград и селища от района на държавното дружество “Български пощи”. Дружеството поиска безвъзмездно право на ползване, но съветниците не се съгласиха и решиха правото да е възмездно - “Български площи” да плаща по определените базисни наемни цени.

ОТКАЗ С пълно единодушие съветниците отказаха преобразуването на имот от публична в частна общинска собственост. Имотът е магазин за хранителни стоки до трафопоста при Сярна баня.

НАЕМИ С 13 гласа “въздържал се” бе отхвърлено предложението за удължаване срока за наем, сключен с ЕТ “Красимира Дафова”. Оттеглена бе от дневен ред точката за удължаване договора за ползване на обект “Тепавицата” в Чепино.

ПРОДАЖБИ Приети бяха оценките на общински имоти, които предстои да бъдат обявени за продажба. Общината ще продава имоти в Медени поляни, Драгиново, Побит камък и магазин във Велинград, кв. Чепино.

БОЛНИЦА В качеството си на собственик на общинската болница местният парламент даде съгласие за именение на регулационната линия между имота на “МБАЛ-Велинград” и съседния имот на “ДКЦ-1”. Новата регулационна линия е в съответствие с одобрена имотна граница.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5210