Пет деца вече намериха приемни семейства
Дата: Tuesday, October 26 @ 10:36:37 UTC
Topic:


На 19 октомври 2010 г. заседава Комисията по закрила на детето към Община Велинград с председател зам-кметът по социалната политика г-жа Дияна Кехайова. Бяха анализирани тревожни данни от Министерство на труда и социалната политика, според които над 7500 български деца живеят в 137 социални институции, като в повечето от тях условията са далеч от тези в едно семейство. Приемното семейство може да бъде единствената алтернатива за едно дете пред това да е настанено в дом или изведено от институцията.


Община Велинград с подкрепата на фондация „Социални практики в общността” вече има опит в обучението на приемни семейства в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП). Там се осъществява оценяване и обучение на кандидати за приемни родители. Наблюдението и подкрепа след настаняване на дете в приемното семейство се осъществява от отдел “Закрила на детето” към дирекция “Социално подпомагане” гр. Велинград и имаме 100 процентово настаняване на децата в одобрените семейства. В Центъра за обществена подкрепа се обучават приемни семейства и от съседната Община Ракитово, което увеличава шанса и дава добра възможност децата от Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) във Велинград да бъдат извеждани от институцията и отглеждани в истинска семейна среда.
Към настоящия момент настанените деца в приемни семейства в община Велинград са пет. Едното от тях е настанено в доброволно приемно семейство, а останалите четири - в професионални. В процес на настаняване е шестото дете, което към момента е насочено от отдел “Закрила на детето” Велинград в Център за настаняване от семеен тип. Предстоят и опознавателни срещи между седмото одобрено професионално семейство и дете от ЦНСТ Велинград.
Всеки гражданин, който желае да получи подробно професионална информация относно приемната грижа в община Велинград, може да се обръща към работещите в отдел “Закрила на детето” на адрес: гр. Велинград, ул. “Борислав” № 10 а и на телефон 5 21 19.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=5567