Проектът “Сютка” с нови параметри:
Дата: Tuesday, November 05 @ 13:40:35 UTC
Topic: Други


На 13 март 2001 година във Велинград се проведе обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта за зимен спортен център “Сютка”. Местната общественост подкрепи проекта, различни екологични организации се обявиха против него. Независимо от положителния резултат от обсъждането в началото на юни 2001 г. Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите върна доклада за ОВОС за доработка и процедурата започна отначало. На 11 и 12 ноември 2002 г. предстои ново обществено обсъждане на преработения доклад за ОВОС в Ракитово и Велинград. Новия доклад и новите параметни на проекта “Сютка” представи на пресконференция на 30 октомври изпълнителният директор на “Сютка 2000” АД Костадин Мъгев:

Г-н Мъгев обясни, че след като МОСВ е върнало първия доклад за ОВОС, пред акционерното дружество на трите общини Велинград, Ракитово и Пазарджик е имало два варианта за понататъшни действия. Първият вариант - да се откажат от реализацията на проекта, изобщо не е бил обсъждан. Избран е вторият вариант - да се преработи доклада в приемлив вид. Сериозен проблем е било мнението на проектантите, че всяка промяна в проекта би донесла сериозни негативи, че ще наруши концепцията и идеята, вече приети и одобрени от Висшия архитектурен съвет към Министерството на регионалното развитие. От друга страна, експертите по ОВОС са дали оценка, че трудно ще защитят екологосъобразността на проекта в професионален план, ако няма изменения. А акционерното дружество, от трета страна, е обмислило как промените да донесат ползи в социален и бизнес аспект. След трудни разговори и няколко срещи по пътя на диалога е намерена пресечна точка на интересите.
Новият вариант на проекта “Сютка”, който сега се предлага за обществено обсъждане, има съществени разлики в сравнение с първоначалния. Вместо първоначалната площ от 2600 хектара, сега проектът се простира върху 387 хектара - 82 хектара за пистите са на община Ракитово, а останалите държавен горски фонд. Общата дължина на пистите ще бъде не 60, а 16 километра: две дълги писти от върха по сколоновете, една писта от 800 метра по билото и детски ски-плац на Качаков чарк. При това положение за пистите ще бъдат изсечени около 30 000 кубика дървесина - наполовина по-малко, а отпада и опасността от създаване на ветровали.
Зимният комплекс ще бъде обслужван от четириседалков лифт от Качаков чарк, който ще стига до върха за 25 мин. с междинна станция на 1600 м. височина плюс влекове за всяка писта. Съществена разлика е, че новият вариант на проекта не предвижда изграждане на хотелска част на Качаков чарк. Там ще се изгради само минимално необходимото за дейността на спасителна служба, БЧК и малък брой заведения.
Това решение има своите плюсове и минуси, но минусите са по-малко, отбеляза г-н Мъгев. Минус е, че ако в бъдеще има разширяване на комплекса, трябва да се мине отново по същата дълга бюрократична процедура. Ще се изгради и скъпа инфраструктура, която ще обслужва по-малък ски-център. Нови пътища няма да се правят, освен 6-километрова отсечка от Лепеница, но съществуващите трябва сериозно да се ремонтират. Има и интересна идея за железница от Велинград до Качаков чарк, която е много европейско и екологосъобразно решение.
До известна степен плюс е липсата на хотел на Качаков чарк, защото ще се ползва рационално легловата база във Велинград и Ракитово, но от друга страна това намалява броя на по-капризните и платежоспособни туристи, които предпочитат пистите да са на една ръка разстояние от хотелските им стаи. Липсата на хотели обаче гарантира, че няма да има замърсяване на водохващанията и карстовите извори в района и от екологична гледна точка е голям плюс на новия проект. А очакваният туристопоток във Велинград и Ракитово ще има голям положителен ефект върху икономическата среда в общините: за изграждането на първия етап ще има 400 постоянно заети лица, при пускането му също. Големият ефект ще е коствен: броят на коствено заетите в туризма се очаква да бъде около 3500-4000 човека. Друг плюс е, че необходимите средства за изграждане на проекта от стряскащите 100-120 милиона долара намаляват на около 20 милиона долара. Тази сума е по силите дори на български инвеститори, а стартът на проекта ще позволи да се наблюдават финансовите резултати.
Г-н Мъгев увери, че няма да се повлияе неблагоприятно върху красивата природа и екологичното равновесие в района, защото много добре си дават сметка, че точно върху това тук можем да развиваме туризъм. В същото време не е оптимист, че различните екологични организации от страната няма да подходят емоционално, а чисто професионално и принципно ще подходят към проекта. В новия си вариант проектът “Сютка” пак остава най-големият сред българските зимни курорти. Общата дължина на пистите в Банско, включително новите, е 11 километра, а на Сютка те ще бъдат 16 км. Ако обществеността и институциите кажат “да”, проектът може да бъде изпълнен за 7-8 месеца. Затова е важно дали местното население ще подкрепи категорично проекта на 11 и 12 ноември и ще защити правото да направим живота си по-добър, каза К. Мъгев.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=582