РИОСВ - Пазарджик пак не хареса проекта “Сютка”
Дата: Sunday, August 17 @ 00:14:05 UTC
Topic: Други


30 юли 2003 г. бе решителният ден, на който Висшият екологичен съвет (ВЕС) към Миинистерствто на околната среда и водите трябваше да се произнесе по доклада за ОВОС на проекта “Сютка”. Всъщност решителният ден се оказва 29 юли, когато проектът за решение по ОВОС е връчен на изпълнителния директор на “Сютка 2000” АД Костадин Мъгев. Проектът гласи: “Висшият екологичен съвет предлага на министъра на околната среда и водите да НЕ СЪГЛАСУВА общия устройствен план на “Сютка”. Ако на 30 юли проектът се бе превърнал в решение, това би спряло цялата дълга процедура по проекта “Сютка” и всичко би трябвало да започне отначало. Затова на 29 юли г-н Магев и кметът д-р Дафов са поискали спешна среща със заместник-министъра на околната среда Мануела Георгиева и на тази среща като вариант е било предложено точката за “Сютка” да бъде изтеглена от дневния ред на ВЕС. Г-жа Георгиева е поела личен ангажимент да съдейства с експертна помощ, за да може в рамките на законовите 45 дни, през които тече процедурата, да се отстранят посочените пропуски и в началото на септември докладът за ОВОС на “Сютка” да се гледа.
Това разказа на пресконференция на 1 август г-н Мъгев. Той съобщи, че на 31 юли се е провела среща с експерти от МОСВ и директорката на РИОСВ - Пазарджик г-жа Шишиньова. Срещата се налага, защото стопиращото проекто-решение отново се базира на отрицателно становище на РИОСВ - Пазарджик (припомняме, че и предишния път докладът бе спррян “благодарение” на областния РИОСВ).
В пресконференцията взеха участие още ръководителят на екипа за ОВОС на проекта “Сютка” проф. Никифоров и експертът по растителния свят проф. Пухалев. Проф. Никифоров представи екипа по ОВОС, чиито членове са трима професори, четирима доценти и старши научен сътрудник от БАН. Всеки от тях е човек с професионален авторитет, ние сме защитили по 25-30 доклада за ОВОС, винаги сме имали проблеми, но за “Сютка” се блъскаме в стена, която всеки път ни връща на друго ниво, каза проф. Никифоров и допълни: “Ние се виждаме в чудо, страхуваме се, че има други, а не професионални аргументи, които пречат!”. Той посочи, че всеки подобен проект не може да няма отражение върху природната среда, но личното му мнение е, че в случая природната среда на връх Сютка ще се подобри: просеките по билата ще дадат възможност да се види ландшафта, двете писти са изцяло по съществуващи пътеки, които само ще се разширят, седалковият лифт навсякъде минава над дърветата, опасността от ветроломи и ветровали се минимализира. Проф. Никифоров припомни, че след първото връщане на проекта, той бе сведен до 2 писти и един лифт без хотелска база. След това бяха изпълнени всички поставени от експертите на РИОСВ и МОСВ искания, но г-н Д. Попов от РИОСВ - Пазарджик отново застъпи абсолютно отрицателна позиция спрямо проекта “Сютка” и бе върнат за нов ОВОС. По новия ОВОС отново имаше искания за допълнения, които са изпълнени: създадена е програма за управление на твърдите битови отпадъци, предложени са вариант как карстовите води да се предпазят от замърсявания, решен е въпросът с каптажите за водоснабдяване на Ракитово (един от тях е под лифта, но там няма водоснабдителна мрежа, а ако някога се изгради, ще се отнемат едва 2 литра/секунда от водата). И въпреки това резултатът е “не съгласува” с нови 11 мотива.
Защитавам нещо, което съм убеден, че трябва да се направи, каза и нашият съгражданин проф. Пухалев. Според него при обсъжданията за проекта “Сютка” се проявява “екологичен екстремизъм”, вместо да се търси устойчиво развитие и да се взима под внимание социалната значимост, както това се прави в САЩ и Европа. И двамата професори бяха единодушни, че мотивите за отказа звучат твърде общо и ги отхвърлиха с конкретни факти от доклада. Какви са вариантите за проекта “Сютка” оттук нататък? Според проф. Пухалев в оставащото време трябва да се атакува субективния фактор на всички нива. Според зам.-кмета Ангел Топорчев с новото ръководство на РИОСВ - Пазарджик взаимоотношенията се променят към добро и може да се коментира професионално. Според г-н К. Мъгев оптимистично е, че диалогът вече е на ниво заместник-министър и че от МОСВ ще търсят менния на независими експерти. Ние сме длъжни да се борим докрай и това е последен опит да водим борбата по диалогичен път, смята изпълнителният директор на “Сютка 2000” АД.
Ако оптимизмът се окаже неоправдан, решението може да се атакува по закона за Върховния съд. Тук възниква сложният казус, че възложители на доклада за ОВОС са “Сютка 2000” и Министерството на регионалното развитие, което отдавна подкрепи проекта. Но съществува възможността общините Велинград и Ракитово да оспорват решението, включително за пропуснати ползи.
Заради започналата процедура до 15 септември решение за проекта трябва да има. Спасението за “Сютка” е държавническо виждане и намеса, защото от нивото на държавната власт перспективите със сигурност се виждат по-добре, отколкото от нивото на РИОСВ - Пазарджик.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=639