2 - 8 април 2012 г. - Седмица на гората: Гората е за всички, нейното опазване е
Дата: Tuesday, April 03 @ 08:05:42 UTC
Topic:


“Крепости са падали, величия и царства са си отивали, останала е гората - Великата българска гора”.
Стана вече традиция всяка година с настъпването на пролетта, в първите дни на април, да се чества Седмицата на гората. Тази традиция ярко характеризира преклонението на нашия народ пред българската гора, пред нелекия труд на тези, които я пазят, възобновяват и обогатяват.


Едва ли има творец, в чийто произведения да не присъства образът на гората, да не се пресъздава нейната дивна и чаровна хубост. Достатъчно е да запеем Каравеловата “Хубава си, моя горо”, да припомним изповедите на Достоевски, който нищо не е обичал така силно в живота си, както гората. Безчет народни песни и предания са увековечили тази всеотдайна закрилница през неспокойните и нерадостни столетия. Поради това няма българин, който да не обича гората и да не разбира огромното й значение.
Днес България има много добър горски фонд. На всеки един от нас е известно и многостранното значение на гората за развитието на човешкото общестно като източник на дървесина и други продукти, като защитник на почвата, водоизточниците, като място за отдих, почивка и туризъм, като извор на здраве за хората. Такава е ролята и значението на гората и във велинградски регион с прекрасни насаждения от бял бор, черен бор, смърч, ела, бук, дъб и др.
На територията на община Велинград работят държавните горски стопанства “Аабак”, “Чепино”, “Чехльово”, “Селище” и УОГС “Г. С. Аврамов” - Юндола с обща площ 67.376 хектара. Стопанствата са с над 120-годишна история, в тях са работили много лесовъди, допринесли за развитието на горите в региона, с което се гордеем.
В нашата общината е и Професионалната гимназия по горско стопанство “Христо Ботев”, която подготвя кадри по горско стопанство, извоювала авторитет в цялата страна.
На наша територия е и Опитната база по горите по горите към Българската академия на науките - София.
Гората в района успешно се възобновява. През пролетта се изпълняват залесяванията. С успех се работи по лесоустройствените проекти. Сечта е под прираста на горите. Успешно се развива и ловното стопанство.
Няма човек, посетил нашия район, който да не се възхищава от създадените млади насаждения във всички горски стопанства. Лесовъдите през миналия век извършиха геройство по възстановяване на ветровалните зони, пострадали от смерча през 1961 г. Повалени са най-ценните насаждения във Велинград, Чехльово и най-много в Селище, а сега вече имаме 50-годишни насаждения.
Оценявайки огромното значение на горите като национална ценност, дълг на всеки гражданин е да пази и защитава българската гора. За съжаление, има недобросъвестни хора, които по най-хищнически начин унищожават това, което специалистите създават години наред. На места нарушенията от незаконната сеч, незаконната търговия на дървен материал и дърва за огрев нарастват. Те са язва в нашето общество. Трябва да се засили взискателността на контролните органи по горите и на цялото общество. Необходимо е да се подобри работата на новата наредба за продажба на дървесината, търговете и т.н.
Лесовъдите-ветерани от района призоваваме обществеността да съдейства за решителен отпор срещу грозните посегателства към гората, защото въздухът и водата са еднакво нужни за всички, в това число и на нарушителите. Гората е за всички, а нейното опазване трябва да бъде общонародно дело.
И накрая, нека не забравяме народната мъдрост: “Човек, който е засадил едно дръвче, не е минал живота си напразно”. Да ни е честита Седмицата на гората!
инж. Атанас Беличенов, председател на Съюза на лесовъдите-ветерани Велинград

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7134