СЕСИЕН ОБЕКТИВ 03.04.12
Дата: Tuesday, April 03 @ 08:21:45 UTC
Topic: Обектив


КУЛТУРЕН ДОМ По предложение на Реджеп Ходжов съветниците отложиха точката за бъдещето на сградата на Културния дом. Мотивът - липса на готовност за разглеждане и на документи за собствеността на сградата. 25 съветници гласуваха “за” отлагане, само четиримата от БСП се въздържаха. В залата бяха дошли членове на инициативния комитет за запазване на сградата и граждани, които след решението за отлагане напуснаха заседанието.ВКТВ Общинският съвет обяви конкурси за избор на управител и на контрольор на общинското търговско дружество “ВКТВ”. В комисията, която ще проведе конкурсите, влизат по един представител на седемте партии, представени в местния парламент. Избран бе и Одитен комитет на “ВКТВ”, който ще наблюдава управлението, контрола и финансите на дружеството.

ЗЕЛЕНО Приета бе програма за управление на зелената система в общината и допълнения към наредбата, включително тарифа за оценка на дълготрайната декоративна растителност, която ще е в сила през 2012 г.

ВОДОПРЕНОС “Илвес” ЕООД с управител Екатерина Каферинова получи съгласие от Общинския съвет за водопренос на минерална вода от сондаж “Власа” по общинския водопровод до обекта на фирмата. София Ключкова от ИК “Да поработим за Велинград” каза, че в курорта има десетки ползватели на минерална вода, но единици са сключили договори за водопренос и за това закононарушение от ИК са подали сигнал до Районната прокуратура. Съветничката Ек. Каферинова също призова ползвателите на минерална вода да подадат молби до Общинския съвет и да си плащат на “ВКТВ” дължимите 10 стотинки на кубик за водопренос.

СХЕМА Общинският съвет гласува схемата за разполагане на преместваеми обекти за търговия - маси и колички и петната за извършване на търговска дейност. По предложение на Йордан Аршинков бе прието, че въпросните петна се отдават под наем за целия период от 6 месеца (от 14 април до 15 октомври). Идеята е да бъде намалена конкуренцията от външни фирми, които идват да търгуват за месец-два само в активния летен сезон - практика, срещу която местният бизнес недоволства от години. Схемата определя 16 петна по бул. “Хан Аспарух” и 25 на площад “Н. Гяуров”, което означава, че центърът на града отново ще се превърне в пазар.

КУЛТУРА Приет бе Културен календар за 2012 г. За тазгодишните Празници на културата са заделени 30 000 лева. Реджеп Ходжов попита къде се вписва спечеленият проект “Светът е сцена”, чийто бюджет е около 200 000 лева, но предвидените културни събития не фигурират в календара. По негово предложение 2500 лева, определени за Дните на наследството, бяха пренасочени за традиционните събори в Сърница, Побит камък и Грашево.

НАРЕДБИ Общинският съвет определи 18 комисии, които ще анализират и ще предложат промени в съществуващите общински наредби. В комисиите ще участват представители на администрацията и съветници.

СТАТУТ Създадена бе временна комисия с председател Дияна Кехайова, която ще регламентира критерии за присъждане на званието “Почетен гражданин на Велинград”.

ГЛОБИ Общинска администрация представи справка за наложените глоби и санкции през 2011 г. по Наредба 1 за обществения ред. Издадени са 52 наказателни постановления за 2 215 лева и 5 предупреждения. Събраните суми от глобите са само 230 лева.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7141