Над 100 фирми от Велинград и Ракитово дължат милиони на НАП
Дата: Tuesday, April 17 @ 09:32:43 UTC
Topic:


В сайта на Националната агенция по приходите (НАП) са посочени два списъка на фирми от цялата страна, които към януари 2012 г. продължават да имат неизплатени суми за данъци и осигуровки. Една справка показва, че в общините Велинград и Ракитово общият брой на задлъжнелите фирми от двата списъка стига до 111.
В първия списък на длъжниците попадат 98 фирми от двете общини, като цялата дължима от тях сума е в размер на 17 237 970 лв.

80 от тези фирми са с посочен адрес в община Велинград, като 57 са от общинския център, 18 са от Сърница, 4 от Драгиново и 1 от Цветино. 18 от задлъжнелите фирми са от съседната община, като 14 са с адрес в Ракитово и 4-в Костандово. Техните общи задължения се изчисляват на 3 572 178 лв.
Тези 98 фирми не са платили в срок своите данъчни и осигурителни задължения, които надвишават 5000 лв. Освен това техните собственици не са се явили след покана или съобщение на НАП, не разполагат с имущество, върху което да се наложат обезпечителни мерки и нямат вземания към банки или трети лица.
Във втория списък са посочени имената на 13 фирми от двете общини, като 10 са с адрес във Велинград със задължения от 3 414 572 лв, а трите фирми в Ракитово дължат 48 942 лв. За разлика от фирмите в по-дългия списък, тези длъжници разполагат с имущество, върху което НАП е приложила обезпечение.
Финансовите проблеми на длъжниците могат да бъдат от различно естество, но за част от натрупаните задължения вина има и самата държава, която също не се разплаща навреме с доста фирми, след изпълнени обществени поръчки, което води до натрупване на дългове. От друга страна има и доста неразплатени плащания между самите фирми. Ако има нелоялни платци, кото бавят своите плащания, създават проблеми на лоялните изпълнители, които за свършената от тях работа не получават уговореното заплащане.
Един по-внимателен прочит на тези списъци показва, че част от фирмите длъжници са обявени в ликвидация, а други от доста време не извършват никаква дейност. Тогава възниква логичният въпрос как държавата в лицето на НАП ще си вземе полагащите й се суми. Как ще стане това при положение, че длъжниците са фалирали, нямат вече дейност, липсва и имущество, което да се води на името на собственика. Самият факт, че има хиляди фирми, които с години не са си платили задълженията (по груби сметки това са близо 3 милиарда лв.) и все още продължават да са длъжници, говори най-малко за няколко неща. На първо място липсва добре действащ контрол от страна на държавните институции, които бързо и ефективно да реагират, когато установят, че дадена фирма не плаща задълженията си. На второ място явно няма действащ механизъм за реално и навременно събиране на дължимите суми. И накрая се налага един не много приятен извод, че дори и в условията на криза държавата, представена от правителството, парламента и всякакви други инстутуции, не може или по-скоро не иска да предприеме необходимите законодателни инициативи и да направи промени, които да доведат до реално, бързо и така необходимо за държавния бюджет събиране на тези големи суми. Все пак става дума за милиарди левове, които си стоят и ще продължават да си стоят като задължения, но само по разни безсмислени списъци.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7180