Предлагат статут за “Почетен гражданин на Велинград”
Дата: Tuesday, April 17 @ 09:35:13 UTC
Topic:


Общинският съвет обяви на сайта на община Велинград предложение за статут на “Почетен гражданин на Велинград”. Според него лицата, предлагани за удостояване със званието "Почетен гражданин на Велинград", трябва да отговарят на някои от следните критерии:


1. да са видни държавни, обществени, стопански, научни, културни, спортни и др. дейци, свързали своята дейност с община Велинград;
2. да са работили за популяризирането и утвърждаване престижа на Община Велинград пред национални или международни ивституции;
3. да са проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации;
4. да са дарители, чийто дарения са с непреходна стойност за града и общината;
5. за чуждестранни граждани: да са носители на високи държавни и международни отличия със значителни постижения за развитието на община Велинград и Република България;
6. удостояването със званието да е по повод техни кръгли годишнини;
7. да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер или за престъпления против националната сигурност и суверенитета на Република България.
Номинации за званието “Почетен гражданин на Велинград” могат да бъдат направени от: кмет на Община Велинград, председател на Общинския съвет и от жители на Община Велинград чрез подписка с не по-малко от 10 000 подписа. Предложението подлежи на обсъждане, след което ще бъде гласувано от местния парламент.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7182